Stillingsannonser

Overingeniør – Elektromagnetisk seksjon

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt.

Overingeniør – Elektromagnetisk seksjon

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter er det ledig stilling som overingeniør.

Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, og inngår i Elektromagnetisk seksjon ved våpen- og sensoravdelingen.

Arbeidsoppgaver:  

 • Utføre teknisk saksbehandling og delta i grupper og utvalg ved prosjektering og drift vedrørende delsystemer og utstyr innen fagområdet elektromagnetisk miljø for Sjøforsvarets materiell og installasjoner.
 • Bistå prosjektene i Sjøforsvaret med fagteknisk rådgivning, foreta systemstudier, utarbeide spesifikasjoner, under kontraktsforhandlinger sikre at kravene kommer til tilfredsstillende uttrykk, følge opp kontrakter, sikre og godkjenne planer for gjennomføring og verifisering, utføre verifiserende prøver og godkjenne testresultater.
 • Utredning og saksbehandling ifm drift, vedlikehold, prosjektering og/eller anskaffelse samt planlegging av, igangsetting og gjennomføring av tester innen seksjonens fagområde rettet mot elektromagnetisk miljø i Forsvaret.
 • Utøve materiellansvar i materiellets levetid ifm drift, vedlikehold, prosjektering og/eller anskaffelse innen seksjonens ansvarsområde med spesiell vekt på RADHAZ og elektromagnetisk kompatibilitet for plattformsystemer.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves utdanning på bachelornivå innen seksjonens arbeidsområde.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med utdanning på masternivå innen seksjonens arbeidsområde.

Personlige egenskaper:

 • Søker må kunne arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Initiativrik.

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Du må regne med å reise en del.
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden så fremt tjenesten tillater det.
  • Eget sportsanlegg med svømmehall.
  • Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087,ltr 60-68 (for tiden kr. 509.100 – kr. 590.300,- brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes «Overingeniør elektromagnetisk seksjon» og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 14.august 2014.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.