Stillingsannonser

Overingeniør – Teknisk koordinator mot NATO FARACS

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt.

Overingeniør – Teknisk koordinator mot NATO FARACS

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter er det ledig stilling som overingeniør.  Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, og inngår i Kommando- og kampledelsesseksjonen ved Våpen- og sensoravdelingen.

Arbeidsoppgaver:

Som teknisk koordinator mot NATO FORACS

 • FLO MARKAP VSA tekniske koordinator mot NATO Naval Forces Sensor and Weapons Accuracy Check Sites (NATO FORACS) samt avdelingens kontaktperson mot NATO FORACS Office (NFO) og NATO FORACS Norge (NFN) i testfaglige spørsmål
 • Delta som teknisk liaison under testene av de norske fartøyer ved NFN
 • Delta ved NATO FORACS Strategic Planning Group og NATO FORACS Range User Meeting. Ved behov bistå Norges representant i NATO FORACS Steering Committee

Kvailifkasjonskrav:

 • Bachelor – studieretning telematikk/elektronikk/automasjon/data eller tilsvarende
 • Ønskelig med Masterutdanning – studieretning telematikk/elektronikk/automasjon/data eller
 • Det kreves minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.
 • Det er ønskelig med teknisk tjeneste, eller fagtjeneste.
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompenseres for eventuell manglende formell utdanning
 • Stillingen fordrer god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nasjonalt hemmelig og NATO Secret

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Strukturert og ryddig

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Du må regne med å reise en del reisevirksomhet og tid om bord på forsvarets fartøyer må påregnes
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden så fremt tjenesten tillater det
 • Det er mulighet for utvikling av egen kompetanse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, ltr 60-68 (for tiden kr 499.200 – kr. 578.800,- brutto pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør VSA NATO” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 14. august 2014.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.