Stillingsannonser

Overingeniør – Rådgiver Bygg og anlegg

Av 21. august 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon divisjon for Vedlikehold jobber daglig med å gi Forsvarets avdelinger operativ evne og kampkraft. Divisjonen for Vedlikehold vedlikeholder alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i tillegg til komplekse sambands- og elektrooptiske systemer. Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold Bergen (FLO V Bergen) har over 380 ansatte og skal vedlikeholde Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikeholdet spenner over et vidt spekter av fagfelt fra høyteknologi til konvensjonell verksteddrift.

Overingeniør – Rådgiver Bygg og anlegg

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Vedlikehold Bergen er det ledig stilling som Overingeniør – EBA rådgiver.

Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering, saksbehandling og prosjektledelse relatert til bygg, anlegg og tekniske produksjonsmidler
 • Koordinering av EBA-relaterte saker og utarbeidelse av EBA-planer, vedlikeholdsplaner med mer
 • Utarbeide, forvalte og ajourholde teknisk dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav:

 • Ingeniørhøgskole/Teknisk utdannelse på høyskolenivå innenfor byggtekniske fagområder
 • Minimum 3 års erfaring som bygningsingeniør for ivaretakelse av de faglige ansvarsområder iht krav i Plan- bygningslovgivingen
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Det kreves god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.
 • Det er ønskelig med:

– Tilleggskurs innen prosjektstyring og DAK
– Erfaring innen prosjektledelse
– Kurs i plan- og bygningslovgiving, og i tekniske forskrifter til plan- og        bygningsloven

– Kunnskap om datasystemer av fagrelatert art (statikk, stål-, tre- og
betongdimensjoneringsprogram)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Strukturert
 • Mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Mulighet til å trene 2 timer per uke i arbeidstiden så fremt tjenesten tillater det.
 • Eget sportsanlegg med svømmehall.

Stillingen, overingeniør kode 1087, lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 57-70 (for tiden kr. 482.800 – kr. 613.500,- brutto pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes «EBA-rådgiver» og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 26. september 2014.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.