Stillingsannonser

Seniorkonsulent – HMS rådgiver

Av 21. august 2014 Ingen kommentarer

Forsvarets logistikkorganisasjon divisjon for Vedlikehold jobber daglig med å gi Forsvarets avdelinger operativ evne og kampkraft. Divisjonen for Vedlikehold vedlikeholder alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i tillegg til komplekse sambands- og elektrooptiske systemer. Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold Bergen (FLO V Bergen) har over 380 ansatte og skal vedlikeholde Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikeholdet spenner over et vidt spekter av fagfelt fra høyteknologi til konvensjonell verksteddrift.

 

Seniorkonsulent – HMS rådgiver

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Vedlikehold Bergen er det ledig stilling som Seniorkonsulent – HMS rådgiver.

Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Rådgiver og koordinator innen HMS-arbeidet i FLO Vedlikehold i Bergen
 • Avdelingens sikkerhetsleder (ASL)
 • Miljøleder
 • Gi råd og bistå avdelingen i utøvelsene av HMS- og ytre miljøarbeid
 • Lede og koordinere brannvernorgansiasjonen
 • Samarbeide med LKM om HMS – og miljøsatsningsområder på Haakonsvern orlogsstasjon
 • Lede og koordinere sikkerhetsorganisasjonen
 • Ansvar for personellsikkerhetsarbeidet

Kvalifikasjonskrav:

 • Universitets/høgskoleutdanning, lavere nivå
 • 3 års erfaring innen HMS fra industri eller verksted
 • Gode datakunnskaper
  • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.
  • Ønskelig med bachelor innenfor fagområdet HMS
  • Ønskelig med praksis som Verneombud
  • Ønskelig med kjennskap til Forsvaret
 • Det kreves god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Strukturert
 • Mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Mulighet til å trene 2 timer per uke i arbeidstiden så fremt tjenesten tillater det.
 • Eget sportsanlegg med svømmehall.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 57-65 (for tiden kr. 482.800 – kr. 559.600,- brutto pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes «Seniorkonsulent HMS» og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 26. september 2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.