Stillingsannonser

Overingeniør driftsstyring/dokumentasjon

Av 8. september 2014 Ingen kommentarer

Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret.  Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 250 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell og de øvrige er militære. For mer informasjon se www.forsvaret.no.

 

Driftsstyringsavdelingen har det funksjonelle ansvaret for Forsvarets informasjonssystemer som understøtter kontinuerlig luftdyktighet og materiellsikkerhet. Det tilbys varierte og utfordrende oppgaver i et spennende og hyggelig miljø.

I Driftsstyringsavdelingen/Dokumentasjonsseksjonen er det ledig stilling som overingeniør kode 1087 – for midlertidig tilsetting i 4 år med mulighet for forlengelse, eventuelt fast tilsetting.

Overingeniør driftsstyring/dokumentasjon

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta Forsvarets behov for teknisk dokumentasjon for luftmateriell
 • Administrere arbeidet med etablering, innføring, faglig koordinering og tilrettelegging for drift av teknisk dokumentasjon for luftmateriell
 • Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer for håndtering av tekniske publikasjoner for luftmateriell.

Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Universitets-/høgskoleutdanning, lavere nivå (bachelor), innen informasjonsteknologi eller annen relevant fagkrets. Lang og relevant erfaring innen arbeidsfeltet kan kompensere for manglede utdanning.
 • Det er ønskelig med erfaring fra flyteknisk tjeneste og kjennskap til Luftforsvarets publikasjons- og materiellforvaltningssystemer
 • Generelt god IKT-kompetanse.
 • Komfortabel med Microsoft Office-applikasjoner.
 • Det er ønskelig med kjennskap til SAP/IFS applikasjoner
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret.

Personlige egenskaper:

 • Helhetstenkende
 • God på systemforståelse
 • Nøyaktig og ryddig
 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Meget gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 65 (for tiden kr 491 400 til kr 559 600 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringsrådgiver Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør Driftsstyring-Dokumentasjon» og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 26.09.2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.