Stillingsannonser

Overingeniør – Informasjonssystemer for militære fly og helikoptre

Av 10. september 2014 Ingen kommentarer

Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret.  Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 230 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell og de øvrige er militære. For mer informasjon se www.forsvaret.no.

Ved FLO/Luftkapasiteter/Driftsstyring på Kjeller er det ledig stilling som

 

 Overingeniør – Informasjonssystemer for militære fly og helikoptre

 I Driftsstyringsavdelingen er det ledig stilling som overingeniør SKO 1087 – for midlertidig tilsetting i 4 år med mulighet for forlengelse, eventuelt fast tilsetting.

Driftsstyringsavdelingen har det funksjonelle ansvaret for Forsvarets informasjonssystemer som understøtter kontinuerlig luftdyktighet og materiellsikkerhet. Det tilbys varierte og utfordrende oppgaver i et spennende og hyggelig miljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer for luftdyktighetsprosesser.
 • Utarbeide og vedlikeholde applikasjonsspesifikke jobbstøtter for alle prosedyrer.
 • Utarbeide og vedlikeholde rollebaserte krav til kompetanse for brukere av applikasjoner som understøtter kontinuerlig luftdyktighet og materiellsikkerhet.
 • Etablere og vedlikeholde grunndata i Forsvarets informasjonssystemer som understøtter kontinuerlig luftdyktighet og materiellsikkerhet.
 • Hente data fra informasjonssystemene som underlag for styring og ledelse.

 Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme.

Kvalifikasjonskrav: 

 • 3 års universitets-/høgskoleutdanning. Annen utdanning og lang og relevant erfaring kan kompensere for manglede utdanning.
 • Generelt god IKT-kompetanse.
 • Komfortabel med Microsoft Office-applikasjoner.
 • God kjennskap og erfaring i bruk av ERP-systemer, med fordel IFS flåtestyring og dokumentadministrasjon, og SAP på områdene Plant Maintenance og Materials Management.
 • Kjennskap til forretningsprosesser innenfor drift og vedlikehold av teknisk materiell, fortrinnsvis innenfor luftfart.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Personlige egenskaper:

 • Helhetstenkende
 • God på systemforståelse
 • Nøyaktig og ryddig
 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 65 (for tiden kr 476.800 til kr 542.900 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

 Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringsrådgiver Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør Informasjonssystemer» og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 3. oktober 2014.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.