Stillingsannonser

Senioringeniør – Vil du jobbe med fremtidens mest avanserte luftsystemer?

Av 10. september 2014 Ingen kommentarer

Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (herunder fly, helikopter, UAV). Divisjonen har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm), og har ca. 230 ansatte. Av disse er ca. 40% sivilt personell, mens de øvrige er militære.

Avionikkseksjonen, som en del av Divisjon for Luftkapasiteter, understøtter blant annet de store prosjektene som skal fornye deler av Luftforsvarets flypark. I den forbindelse søker vi nå etter en senioringeniør.

Vil du jobbe med dagens og fremtidens mest avanserte luftsystemer?

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon/Luftkapasiteter/ Avionikkseksjonen – kontor for kraftforsyning, integrasjon og programvare er det ledig stilling som senioringeniør kode 1181  for midlertidig tilsetting i 4 år med mulighet for forlengelse, evt. fast tilsetting. Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune.

Avionikkseksjonen er tillagt det overordnede fagansvar for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet innen luftfart, med kompetanseoppbygging innen spesielle områder.

Arbeidsoppgaver:

 • Tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell 
 • Tekniske løsninger, utarbeide modifikasjoner  
 • Tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner 
 • Initiere modifikasjoner/anskaffelser  
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer både i Forsvaret, og i våre samarbeidsland 
 • Jobbe med store nasjonale og internasjonale leverandører 

Du må regne med å reise en del.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Det kreves godkjent sivilingeniør eller masterutdannelse fra universitet/høgskole, innen elektronikk/datateknikk, eller tilsvarende linje
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli spesielt vektlagt
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO hemmelig

Personlige egenskaper:

 • · Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • · Strukturert
 • · God formuleringsevne
 • · God vurderingsevne
 • · Evne til å se helheten

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og
  faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i.h.t. gjeldende regler
 • Mulighet til å trene 2 timer per uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 – 72 (for tiden kr 491 400 til kr 639 500 brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Senioringeniør KIP” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 06.10.2014.

Stillingen er nyopprettet og det er ønskelig med snarlig tiltredelse

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.