Stillingsannonser

Teknisk sjef for Sporveiens infrastruktur

Av 10. desember 2014 Ingen kommentarer

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 3200 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.


I Sporveien bygger vi fremtidens kollektivtrafikk. Vi jobber innenfor en av Norges store vekstnæringer og behovet for våre tjenester og leveranser vokser i takt med befolkningsutvikling og miljøutfordringer. Nå setter vi sammen et helt nytt og spennende vinnerlag som skal lede enheten vår innenfor infrastruktur og eiendom (IE).

Som teknisk sjef får du en sentral rolle i denne ledergruppen med personalansvar for spesialister innen de jernbanetekniske fagene; signal, bane, elektro og tele/kommunikasjon. Du vil arbeide bredt med ulike tekniske fag og får store påvirkningsmuligheter i flere av Norges største fremtidige utbyggings- og teknologiprosjekter for kollektivtrafikk.   Det skal bygges ny bane til Fornebu og ny tunnel under Oslo, infrastrukturen til trikk skal oppgraderes for å kunne ta i mot nye trikker, og vi skal investere i nytt og moderne signal og sikringsanlegg for T-banen. Et forprosjekt er allerede startet, og bruk av en helt ny teknologi vurderes.

Sporveien ønsker å være fundamentet i en grønn byutvikling, og vi er stolte av målet vårt om å gjøre kollektivtrafikken til innbyggernes naturlige førstevalg. Har du faglig relevant kompetanse, et sterkt engasjement, pågangsmot, iver og deler vår tro på kollektivtrafikk, imøteser vi din søknad.

 Teknisk sjef er en del av ledergruppa i IE og har ansvaret for:

 • Utvikling av infrastrukturen ved hjelp av ny teknologi
 • Utforme og vedlikeholde premisser relatert til konstruksjon, bygging, vedlikehold og drift for bane- og sporveisanlegg (Teknisk regelverk).
 • Fremskaffe og utvikle hensiktsmessige løsninger for å oppdatere og optimalisere tekniske systemer, konstruksjoner og komponenter som benyttes i infrastrukturen.
 • Forvalte samlet infrastrukturdokumentasjon og banedatabank.
 • Yte løpende støtte innen jernbanetekniske fag til utbygging og andre enheter i IE.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning som sivilingeniør eller ingeniør (3-5 år utdanning fra høgskole/universitet).
 • Erfaring fra arbeid med teknologisk utvikling.
 • Ledererfaring er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

 

Personlige egenskaper:

 • Teknologisk ambisiøs og engasjert fagleder
 • Analytisk, løsningsorientert, tydelig og fremoverlent
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Hvorfor jobbe i Sporveien?

 • Mulighet til å delta i fremtidige prosjekter med stor betydning for miljøet, Oslo og kollektivtrafikken.
 • Stor påvirkningskraft i et lite og fleksibelt miljø
 • Viktig posisjon i enheten
 • Du får jobbe bredt innen faget
 • Kort opplæringstid og store ansvarsområder
 • Kjent og lokalt arbeidsområde; Oslo

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver hos en samfunnsviktig arbeidsgiver.
 • Et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med takhøyde, mangfold og humor.
 • Meget gode tilbud for videreutvikling og kompetanseheving.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Frikort for kollektivreiser i Oslo for deg og din familie.

For ytterligere informasjon om denne stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad i Link International Norge AS på telefon 906 59 283 eller mail til bragstad@linkinternational.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor vår oppdragsgiver, i den innledende fasen.