Stillingsannonser

Seniorrådgiver – veterinær

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon FLO Felleskapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for fellesmateriell som for eksempel base og soldatmateriell, sanitet og ammunisjon. I tillegg har Felleskapasiteter oppgaver innen kvalitetssikring og informasjonsforvaltning. FLO Felleskapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellprosjekter. Divisjonen har ca 140 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Kjeller (Lillestrøm), Haakonsvern (Bergen) og Raufoss. Virksomheten er under omstilling.

Ved FLO Felleskapasiteter/Sanitetsavdelingen er det ledig fast stilling som

Seniorrådgiver – veterinær

Stillingsinnehaver er fagsjef for veterinærmateriell, øvingsmateriell, laboratoriemateriell og tannhelsemateriell. Tjenestested Kolsås.

Som fagsjef skal du ivareta og utøve fagansvar for forvaltning av egne materiellkategorier i Forsvaret, og være kontaktpunkt for myndigheter og samarbeidspartnere innenfor fagområdene.

Arbeidsoppgaver:

Kvalitetsstyring, koordinering og forvaltning av Forsvarets veterinærmateriell, øvingsmateriell, laboratoriemateriell og tannhelsemateriell.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves utdanning som veterinær med norsk autorisasjon og minst 5 års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Gode engelsk tale-, lese- og skriveferdigheter.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET.
 • Søkere må være villig til å ta sivil eller militær tilleggsutdanning dersom FLO finner det nødvendig.

Det er ønskelig at du har:

 • tilleggsutdanning innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk (min 30 SP)
 • minst ett års arbeidserfaring fra Forsvaret
 • erfaring fra kvalitetsarbeid, fra tilsyn/revisjon eller offentlig forvaltning

Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til kortere inspeksjonsreiser til operasjoner i Norge og i utlandet. Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (Skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) samt gjennomføre og bestå fysisk test.

Forsvaret er for tiden under omstilling. Det tas forbehold om endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområder.

Vi tilbyr

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver i et høyt kvalifisert faglig miljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling internt og eksternt.
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 etter kvalifikasjoner i Statens lønnsregulativ, ltr. 65 – 70 (kr 559.600 – 613.500 brutto per år) Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid. Betalt overtid i henhold til gjeldende regler.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du også medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstig låneordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, og du vil ha mulighet for å trene inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.
 • Gratis parkering.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ” Seniorrådgiver – veterinær” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist er 08.04.2015.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).