Stillingsannonser

Overingeniør Maritime kapasiteter

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending.

Fast stilling som overingeniør

FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt. Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter er det ledig stilling som overingeniør.
Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, og inngår i Korvett- og logistikkavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere all innsats fra Maritime kapasiteter og felles fagmiljø i FLO overfor operativ bruker av fartøyer under systemavdelingens ansvarsområde.
 • Koordinere den helhetlige fagmyndighet for hjelpefartøyene i levetidsperspektivet.
 • Lede konfigurasjonsrådet for systemet samt ivareta integrasjonsansvar for systemene.
 • Fremskaffe teknisk tilstand på systemene i forhold til operativ tilgjengelighet, materiellkontroller, sertifisering.
 • Bidra til utarbeidelse, samt følge opp leveransekontrakter.
 • Bidra til budsjett- og økonomirapporteringer.
 • Planlegge og koordinere utarbeidelse av systemspesifikke drifts- og vedlikeholds konsepter, samt koordinere utarbeidelse av spesifikke materielldirektiver.
 • Utvikle og oppdatere egen fagkunnskap.

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor med marintekniske fag eller tilsvarende, det vil si: Ingeniørhøgskole, Maritim høgskole, Sjøkrigsskole eller lignende.
 • Minimum teknisk fagskole med relevant fagretning og påbygging.
 • Ønskelig med 3 års erfaring med teknisk drift av fartøy eller tilsvarende innretninger. For eksempel fartstid som maskinist/system- elektrotekniker eller ledererfaring fra verft/verksted eller tilsvarende.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Annen utdanning kan kompensere for manglende erfaring.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.
 • Ønskelig med erfaring som teknisk inspektør/superintendent eller lignende.
 • Ønskelig med fartøytjeneste fra Sjøforsvaret og erfaring fra bruk av Sjøforsvarets vedlikeholdsstyringssystemer.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et team av flere SK-er og teamkompetanse vektlegges.
 • Strukturert
 • Mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Mulighet til å trene 2 timer per uke i arbeidstiden så fremt tjenesten tillater det.
 • Eget sportsanlegg med svømmehall.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, ltr 62-68 (for tiden kr. 528.800,- – kr. 590.300,- brutto pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Slik søker du:
Søknadsfrist: 10.06.2015
Søknad merkes: Overingeniør hjelpefartøy

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til FLO@linkinternational.no.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.