Stillingsannonser

Prosjektmedarbeider undervannsbåter

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) skal sikre forsvarlig forvaltning av alle fartøyer og maritimt materiell tilhørende Forsvaret fra anskaffelse via drift til utfasing. Videre skal FLO MARKAP utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Dette innebærer blant annet anskaffelse i materiellprosjekter, system- og fagansvar samt kvalitetssikring.

Prosjektmedarbeider/førstekonsulent – Prosjekt for undervannsbåter

 FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon i Nordland. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt.

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter, Prosjektseksjonen er det ledig stilling som prosjektmedarbeider/førstekonsulent, og innebærer leder-/prosjektstøtte i prosjektet for undervannsbåter.

Prosjektseksjon UVB består av flere investeringsprosjekt som er i ulike faser. Det største og mest omfattende av disse er Undervannsbåtkapasitet etter 2020. Forsvarsdepartementet har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det etablert et prosjekt for å utarbeide beslutningsgrunnlag for en videreføring av undervannsbåtkapasiteten. Som en del av UVB prosjektene generelt og dette prosjektet spesielt er det behov for en medarbeider innenfor fagområdet leder-/prosjektstøtte.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå ved kvalitetsforbedring av inn- og utgående informasjonsleveranser, samt registrere disse i prosjektenes dokumenthåndteringsverktøy.
 • Bistå i utarbeidelse av prosjektenes fremdriftsplaner, samt følge opp planer og leveranser i samarbeid med prosjektledelsen.
 • Føring av prosjektenes interne driftsregnskap.
 • Utarbeide prosjektenes interne driftsbudsjett i samarbeid med prosjektledelsen.
 • Praktisk planlegge og gjennomføre alle møter og besøk relatert til prosjektene.
 • Støtte prosjektledelsen i administrative gjøremål.
 • Utvikle og oppdatere egen fagkunnskap.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum bachelornivå. Ønskelig med utdanning innen fagområdet økonomi/administrasjon, gjerne med engelsk som studiespråk.
 • Ønskelig med 3 års erfaring fra prosjektarbeid eller annen relevant industriell virksomhet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves arbeidserfaring med utstrakt bruk av Microsoft Office verktøy.
 • Ønskelig med erfaring fra bruk av prosjektstyringsverktøy.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et pt relativt lite prosjektteam som arbeider svært tett.
 • Strukturert
 • Mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Eget sportsanlegg med svømmehall og klatrevegg.
 • Mulighet til å være med på et stort investeringsprosjekt allerede fra en tidlig fase.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, ltr 50 – 56 (for tiden kr. 429.700,- – kr. 474.500,- brutto pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Slik søker du:
Søknadsfrist: 10.06.2015
Søknas merkes: Prosjektmedarbeider UVB

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til FLO@linkinternational.no.

Kandidater som blir innkalt til intervju kan få presentert case-oppgaver på engelsk og det kan bli gjennomført språktest. Interne kurs innen prosjektstyring må påregnes i løpet av den første tiden.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.