Stillingsannonser

Ingeniør – brukeradministrator

Av 4. september 2015 Ingen kommentarer

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) skal sikre forsvarlig forvaltning av alle fartøyer og maritimt materiell tilhørende Forsvaret fra anskaffelse via drift til utfasing. Videre skal FLO MARKAP utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Dette innebærer blant annet anskaffelse i materiellprosjekter, system- og fagansvar samt kvalitetssikring. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon i Nordland. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt.

Ingeniør  – brukeradministrator

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter er det ledig stilling som ingeniør.

Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, og inngår i Virksomhetsstyrings-seksjonen underlagt FLO MARKAP Stab.

Arbeidsoppgaver

 • Brukeradministrasjon for FLO MARKAP, herunder vedlikehold av brukerkonto, opprette/slette/endre brukere, generere passord, gi brukerstøtte. Bidra til støtte og videreutvikling av dataapplikasjoner. Administrere og foreslå endringer i FLO MARKAP felles katalogstruktur.
 • Brukeradministrasjon for FIF Produksjon og Doculive, ivareta FLO MARKAP sitt behov ifm tildeling av roller og forvaltning av ressurser gjennom System for innhenting av grunnlagsdata (SIG).
 • Lokal Driftskontakt (LDK) for FLO MARKAP og kontaktperson for oppgaver som ikke kan løses via Helpdesk, herunder tilsyn med skrivere, feilmelding av utstyr, teknisk feilretting av PC/skriver og serveradministrasjon m.m.
 • Datasikkerhetsleder for FLO MARKAP, iverksette tiltak innenfor informasjon og datasikkerhetsområdet etter pålegg fra overordnet myndighet. Utarbeide, vedlikeholde og iverksette tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for informasjon og datasikkerhet, herunder å sørge for opplæring etter behov.
 • Saksbehandling innen IT.
 • Ivareta rollen som Lokal Innføringsleder (LOIL) for FLO MARKAP, inneha driftsansvar for ressursstyringsbasen, resultatansvarlig og koordinator mellom lokale faggrupper og lokal styringsgruppe, hovedansvarlig for beslutninger ovenfor LOSG for ulike innføringsprosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelor innen IT/informasjons- og datateknologi.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig før tiltredelse
 • Det kreves minimum 2 år relevant erfaring innen drift av hardware og software.
 • Det kreves tilsvarende relevant erfaring og kjennskap til Forsvarets datasystemer, samt praksis i drift av distribuerte miljø, LAN, arbeidsstasjoner, printere og servere etc.

Personlige egenskaper

 • Søker må kunne arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Initiativrik og serviceinnstilt.

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Mulighet til å trene 2 timer per uke i arbeidstiden så fremt tjenesten tillater det.
 • Nytt og moderne treningsanlegg.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som ingeniør kode 1083, ltr 54-61 (for tiden kr. 459.700,- – 519.800,- brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes «Ingeniør brukeradm» og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist  21.09.15.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.