Stillingsannonser

Økonomimedarbeider ved Haakonsvern orlogstastasjon

Av 8. oktober 2015 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) skal sikre forsvarlig forvaltning av alle fartøyer og maritimt materiell tilhørende Forsvaret fra anskaffelse via drift til utfasing. Videre skal FLO MARKAP utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Dette innebærer blant annet anskaffelse i materiellprosjekter, system- og fagansvar samt kvalitetssikring. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon i Nordland. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt.

Fra 1.januar 2016 vil FLO Maritime kapasiteter være en del av Materielletaten underlagt Forsvarsdepartementet.

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter, Prosjektavdelingen, Ressursseksjon er det ledig stilling som økonomimedarbeider/seniorkonsulent. Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, og innebærer økonomi- prosjektstøtte i tildelte prosjekter. Seniorkonsulenten vil være økonomifaglig kompetanseperson og vil inngå i et mindre team innen plan og økonomi ved seksjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering og kontroll av økonomiaktivitetene innenfor ressursseksjonens virkeområde.
 • Bistå i utarbeidelse av prosjektenes budsjettinnspill og rapporter til overordnede myndigheter.
 • Initiere, tilrettelegge og følge opp nødvendige økonomiaktiviteter ifm kontraktsinngåelser, kontraktsoppfølging, endringsbehandlinger og leveranser.
 • Koordinere utarbeidelsen av drifts- og investeringsbudsjett samt ivareta likviditetsstyring i Forsvarets styringssystem.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innen fagområdet økonomi/administrasjon. Tilsvarende er f.eks. 2-årig DH med relevant fagretning.
 • Minimum fem års erfaring med økonomistyring.
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig før tiltredelse.

 

Det er ønskelig med lang erfaring innen økonomistyring i prosjekt, spesielt etterspørres erfaring fra større materiellprosjekt. Det er også ønskelig med erfaring med økonomistyring i Forsvaret og erfaring med bruk av Forsvarets Investeringsdatabase ift prosjektoppfølging. Kjennskap til Forsvarets Logistikkorganisasjon Maritime Kapasiteter anses som en fordel.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et lite team som arbeider svært tett og støtter flere prosjekter.
 • Evne til helhetsoversikt.
 • Initiativrik og strukturert

 

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Eget sportsanlegg med svømmehall og klatrevegg.

Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, ltr 55 – 65 (for tiden kr. 467.700 – kr. 560.700 brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknadsfristen er 31.oktober 2015. Søknaden merkes «Seniorkonsulent/økonomimedarbeider». Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: FLO@linkinternational.no. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne