Stillingsannonser

Overingeniør – Driftsinspektør Minerydder

Av 30. oktober 2015 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) skal sikre forsvarlig forvaltning av alle fartøyer og maritimt materiell tilhørende Forsvaret fra anskaffelse via drift til utfasing. Videre skal FLO MARKAP utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Dette innebærer blant annet anskaffelse i materiellprosjekter, system- og fagansvar samt kvalitetssikring. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon i Nordland. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt.

Overingeniør Driftsinspektør Minerydder

 Fra 1.januar 2016 vil FLO Maritime kapasiteter være en del av Materielletaten underlagt Forsvarsdepartementet

FLO MARKAP Minerydderavdelingen (MR) har ansvar for forsvarlig forvaltning av Minerydderfartøyene og å utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsinspektør har ansvar for å holde oversikt over materiellteknisk status, herunder alle avvik knyttet til Minerydderfartøyene. Dette innbefatter saksbehandlingsstatus og kritikalitetsvurdering på avvik og arbeidsordrer.
 • Være kontaktpunkt for hendelser rapportert i rapporteringssystem for HMS.
 • Kalle inn til og lede avviksråd for minerydderfartøyer.
 • Bestille og bistå i planlegging og gjennomføring av eierskaps- og materiellkontroller.
 • Holde oversikt over gjeldende regelverk innenfor minerydderavdelingens ansvarsområde, herunder forvaltningsmessig bruksgodkjenning og bruksforbud.
 • Driftsinspektør skal støtte Sjef Minerydderavdelingen innenfor avdelingens øvrige oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum 3-årig høgskoleutdanning/bachelor/ingeniørutdanning innen skipstekniske disipliner.
 • Det er ønskelig med erfaring innen maritim næring i inspektørrollen, klasse og/eller avviksbehandling fra Forsvaret, rederi eller klasseselskap.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nøyaktighet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Evne til å ha helhetsoversikt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 i lønnstrinn 60-68 (for tiden kr. 510.100 – 591.400 brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

SLIK SØKER DU
Søknadsfrist: 18.11.2015
Søknaden merkes: Driftsinspektør Minerydder

Søknad og CV sendes til:
FLO@linkinternational.no.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.