Stillingsannonser

Senioringeniør overvannsensorer

Av 30. oktober 2015 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) skal sikre forsvarlig forvaltning av alle fartøyer og maritimt materiell tilhørende Forsvaret fra anskaffelse via drift til utfasing. Videre skal FLO MARKAP utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Dette innebærer blant annet anskaffelse i materiellprosjekter, system- og fagansvar samt kvalitetssikring. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon i Nordland. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt. Fra 1.januar 2016 vil FLO Maritime kapasiteter være en del av Materielletaten underlagt Forsvarsdepartementet.

Senioringeniør overvannsensorer

FLO MARKAP Våpen- og sensorteknisk avdeling (VSA) – Seksjon for overvannssensorer har fagansvar for alt sjørelatert materiell innen fagområdene overvannssensorer, navigasjonssystemer og integrerte brosystemer. Tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til strategisk planlegging og gi strategiske råd ifm fremtidige konsepter og kapasiteter innen overvannsensor- og navigasjonssystemer i Sjøforsvaret og Kystvakten.
 • Utføre teknisk saksbehandling og utredning i forbindelse med anskaffelse, drift og vedlikehold av overvannsensor- og navigasjonssystemer.
 • Lede arbeidet samt videreutvikle Sjøforsvarets Radar Cross Section (RCS) måleradar for produksjonsmålinger av Sjøforsvarets fartøyer.
 • Delta i etablerte internasjonale og nasjonale arbeidsgrupper/råd for elektronisk krigføring (EK) innen radar og identifikasjonssystemer, etter seksjonens behov.
 • Bidra og støtte i forbindelse med planlegging, testing og utvikling av overvannsensor- og navigasjonssystemer samt sikre at materiellkrav blir ivaretatt i prosjekt og/eller anskaffelse.
 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med levetidsoppfølging herunder drift, vedlikehold og anskaffelse innen seksjonens ansvarsområde
 • Bidra til utvikling av løsninger slik at Maritime kapasiteter kan inngå som en del av et nettverksbasert forsvar (NBF).

Kvalifikasjoner

 • Det kreves Bachelor – studieretning telematikk/elektronikk/automasjon/data eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med Masterutdanning – studieretning telematikk/elektronikk/ automasjon/data eller tilsvarende.
 • Det kreves minimum 3 års relevant erfaring og/eller spesialist- eller etterutdanning innen fagområder tilhørende Våpen og Sensorteknisk avdeling.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret.

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av ulike fagmiljø.
 • Gode analytiske evner.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Evne til å ha helhetsoversikt.

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181 i lønnstrinn 64-72 (for tiden kr. 550.400 – 640.700 brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes «Senioringeniør VSA OVS» og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 18.11.2015

SLIK SØKER DU

Søknadsfrist: 18.11.2015

Søknaden merkes: Senioringeniør VSA OVS

Søknad og CV sendes til:

FLO@linkinternational.no.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.