Stillingsannonser

Management Consultant

Av 18. februar 2016 Ingen kommentarer

Vi representerer flere konsulentmiljøer med vekt på endringsledelse, prosesstyring og innovasjon som søker etter senior ressurser.

Følgende relevant erfaring er ønskelig:

  • Fasilitering av strategiprosesser – og påfølgende implemengering
  • Forretningsanalyser – herunder behovsanalyse og kravspesifisering
  • Utarbeide beslutningsunderlag for prosjekter (business case dokumentasjon) og påfølgende gevinst-realisering
  • -Innovasjonsarbeid – herunder etablere strukturert prosess, fasilitere idémyldring, “kundereisen” og utarbeide prototype, osv.
  • Endringsledelse – herunder interessentanalyse, kompetanse- utvikling, relasjonsstyring og kommunikasjon etc.
  • Virksomhetsstyring (prosessforbedrings arbeid)
  • Risikostyring

Hvis du ønsker mer informasjon om disse mulighetene ser jeg frem til å bli kontaktet på telefon 97111100 eller på mail inderberg@linkinternational.no.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Sverre Inderberg
Headhunter Link International