Stillingsannonser

Vi søker Construction Manager/byggeleder i Norges største samferdselsprosjekt – Follobanen SkiFor Jernbaneverket søker vi Construction Manager/Byggeleder til Norges største samferdselsprosjekt – Follobanen Ski

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Jernbaneverket bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Delprosjektet Ski arbeider med en ny dagstrekning på 1,5 km og omlegging av Østfoldbanen mellom utgangen av tunnelene og Ski stasjon samt etablering av en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. Videre skal Ski stasjon bygges om til et kollektivknutepunkt med seks spor til plattform, ny undergang, ny vegbru over jernbanen, nye tekniske bygg, ny kollektivterminal og økt parkeringskapasitet.

Vi søker en erfaren byggeleder/Construction Manager for oppfølging av EPC-kontrakt. Dette omfatter blant annet oppfølging av sikkerhet og ytre miljø, kontrakt, fremdrift, økonomi, kvalitet og kommunikasjon med 3.parter. Byggeleder rapporterer til prosjektleder delprosjekt Ski. Arbeidssted er Ski.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av EPC-kontrakten frem til ferdigstillelse og overlevering til eier
 • Oppfølging av entreprenører på byggeplassen
 • Ivareta daglig oppfølging av medarbeidere og sikre koordinering av arbeidsoppgaver i egen gruppe
 • Kvalitetsoppfølging
 • Inngår i delprosjektets ledergruppe og har medansvar for at prosjektet når sine mål
 • Personalansvar kan tillegges stillingen
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra byggeledelse og administrasjon av prosjekt, samt erfaring i kontraktshåndtering
 • Erfaring fra store og kompliserte bygg- og anleggsprosjekter
 • Erfaring innen totalentreprise er en fordel
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, tar initiativ og er strukturert. Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet. Du har evne til å lede og inspirere dine medarbeidere.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Personalbillett med NSBs tog

 

Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.
 Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International for mer informasjon; tlf 91144511

Send kortfattet søknad med vedlagt CV til: strom@linkinternational.no