Stillingsannonser

Dokumentstyringsleder – Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Skaret-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024.

Jernbaneverket søker nå en dyktig Dokumentstyringsleder som vil bidra aktivt på laget som skal realisere dette viktige samfunnsoppdraget. Dokumentstyringsleder rapporterer til Leder økonomi- og prosjektkontroll Ringeriksbanen. Arbeidssted er Posthuset i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dokumentstyring i prosjektet
 • Gi prosjektet faglig bistand i bruk av verktøy, rutiner og instrukser i dokumentstyring
 • Vedlikehold av system for dokumentstyring (teknisk og administrativ dokumentasjon)
 • Etablering og vedlikehold av teknisk prosjektarkiv i ProArc
 • Etablering og vedlikehold av prosjekthotell/samhandlingsløsning
 • Rapportering for prosjektets månedsrapport
 • Kvalitetssikring av all teknisk dokumentasjon
 • Påse at overordnede krav/regelverk innenfor fagområdet etterleves
 • Kontakt med rådgiver/leverandør og entreprenør for optimal dokumentbehandling
 • Oppfølging av byggherrens styringsdokumentasjon og prosedyrer
 • Generell prosjektstøtte gjennom prosjektfasene
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen dokumentkontroll. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring innen teknisk dokumenthåndtering fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør.
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til programmer som ProArc, Public 360 og eRoom/eSAM
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Initiativrik og effektiv.
 • Liker å ta ansvar
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert på eget fagfelt
 • Åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

  Stillingen lønnes etter stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 55 – 62, som for tiden utgjør fra kr 467 700 til kr 529 800.

  Kontaktpersoner:
  Sverre Bragstad Rekrutteringsrådgiver Link International(+47) 90659283
  Yvonne Berg Rekrutteringsrådgiver Link International(+47) 41417017

 • Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.
 • Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.