Stillingsannonser

Kommunikasjonsrådgiver – Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Skaret-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024.

Jernbaneverket søker nå en dyktig Kommunikasjonrådgiver som vil bidra aktivt på laget som skal realisere dette viktige samfunnsoppdraget. Kommunikasjonrådgiver rapporterer til Leder planprosesser og samfunnskontakt Ringeriksbanen. Arbeidssted er Posthuset i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og produksjon av innhold til internett, intranett og i sosiale medier
 • Være rådgiver for og ha utstrakt kontakt med andre innholdsleverandører i prosjektet
 • Delta i arbeid med øvrige informasjonsaktiviteter i prosjektet
 • Løpende internt og eksternt kommunikasjonsarbeid
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor kommunikasjon eller journalistikk
 • Erfaring med drift, utvikling og innholdsproduksjon på nettbaserte medier
 • Kunnskap og interesse for fotografering, grafisk design, interaksjonsdesign og brukervennlighet
 • Kjennskap til ulike nettpubliseringssystemer og analyseverktøy
 • Solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid/journalistikk
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk
 • Kunnskaper om politiske prosesser og institusjoner
 • God forståelse av hvordan mediene jobber

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Initiativrik og effektiv.
 • Kreativ, ser muligheter og produserer nye ideer
 • Bygger nyttige nettverk
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert på eget fagfelt
 • Åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 55-75, som for tiden utgjør kr 467 700 – 676 800.


Ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International for mer informasjon; tlf 91144511

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.