Stillingsannonser

Kvalitetsleder – Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Skaret-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024.

Jernbaneverket søker nå en dyktig Kvalitetsleder som vil bidra aktivt på laget som skal realisere dette viktige samfunnsoppdraget. Kvalitetsleder rapporterer til Leder økonomi- og prosjektkontroll Ringeriksbanen. Arbeidssted er Posthuset i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utarbeidelse, vedlikehold og oppfølging av styrende dokumenter
 • Utarbeide og koordinere kvalitetsplan for planstrekningene i prosjektet
 • Støtte prosjektmedarbeidere i kvalitetsstyring- og kvalitetssikringsaktiviteter
 • Utvikle og ajourholde styringsdokumenter og prosedyrer, samt holde oversikt over avviksbehandling
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner og verifikasjoner av Jernbaneverkets og rådgivers arbeid
 • Sørge for at prosjektet og rådgiverne følger lover, forskrifter og Jernbaneverkets styringssystem
 • Bistå ved utarbeidelse av kontrollplaner
 • Følge opp og bidra til opplæring i kvalitetsarbeid i prosjektet
 • Delta i arbeid med risikostyring
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor relevant fagområde
 • Lang og relevant arbeidserfaring fra liknende oppgaver kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Erfaring med kvalitetsledelse i større, tverrfaglige og teknisk komplekse prosjekter
 • God kunnskap og forståelse av ISO standarder (9000 serien) og ISO 10005
 • Kjennskap til UPB-prosessen (utredning, prosjektering, bygging)
 • Kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Metodisk og systematisk arbeidsform med klare prioriteringer
 • Trygg og tydelig med gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • God vurderingsevne og forstår komplekse sammenhenger
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert innen eget og beslektede fagfelt
 • Åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

  Stillingen lønnes etter stillingskode 1181, lønnstrinn 70-80, som for tiden utgjør kr 614 700 – 781 100.

  Ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International for mer informasjon; tlf 91144511

 • Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.
 • Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.