Stillingsannonser

Vi søker 4 prosjektstyrere til Jernbaneverket Oslokorridoren

Infrastrukturdivisjonen er Jernbaneverkets største divisjon og har et budsjett på ca. 8,2 mrd. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer av jernbanenettet og består av over 2000 engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Våre oppgaver er utfordrende og meningsfulle, og utføres av eksterne og interne aktører. Divisjonen er delt inn i seks geografiske områder, i tillegg har vi landsdekkende enheter som; Transport, Energi, Signal og tele, Plan og teknikk og Infrastrukturprosjekter. Vi ønsker oss flere kollegaer som vil jobbe med jernbane i en tid der det satses stort. Vil du være med?Jernbaneinfrastrukturen gjennomgår en omfattende fornyelse og modernisering i bl.a. Oslo området. Satsing på jernbane fortsetter i årene fremover og Jernbaneverket søker engasjerte prosjektstyrere til dette arbeidet.

Område Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt for gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i Østlandsområdet fra Larvik til Lillehammer.Prosjektenhetene i område Oslokorridoren planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter for området. Vi har ansvar for en rekke tiltak som skal gi en mer driftsstabil jernbane og et bedre togtilbud for de reisende. Dette innebærer både å fornye gammel infrastruktur og bygge nytt.Til våre 3 prosjektenheter søker vi etter dyktige prosjektstyrere med relevant utdannelse og erfaring fra oppfølging og styring av våre prosjekter. Som prosjektstyrer vil du jobbe med en portefølje av prosjekter og bidra med budsjettering, oppfølging og rapportering i prosjektene. Stillingene medfører et stort arbeidsspenn i en prosjektportefølje med fornyelses- og mindre investeringsprosjekter. En del reisevirksomhet og arbeid ute i prosjekter må påregnes.

Vi har behov for til sammen fire prosjektstyrere til våre prosjektenheter, hvorav en av prosjektenhetene har behov for to prosjektstyrere. Stillingene rapporterer til prosjektsjef i den prosjektenheten man ansettes i.

Stasjoneringssted er p.t. Oslo.

Rekrutteringsprosessen vil bli håndtert av Link International Norge AS. Henvendelser om prosessen og stillingene kan også rettes dit, se kontaktinformasjon til høyre.

Arbeidsoppgaver

 • Månedlig rapportering og kontinuerlig oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene
 • Etablering og oppfølging av prosjektenes prognoser, budsjettering og kostnader, samt delta i årlig budsjettarbeid
 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosjektenes usikkerhetsstyring-/register, herunder risikovurdering, kostnader og oppfølging av tiltak
 • Bidragsyter til prosjektenes styringsdokument for forhold knyttet til prosjektstyring, herunder økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer
 • Planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler og tilhørende aktiviteter
 • Kontraktsoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontrakts-endringer (endringsordre)
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har bachelor/master innen økonomi eller innen teknisk utdanning m/økonomi fag. God relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Du må ha kunnskap om og relevant arbeidserfaring med økonomistyring og oppfølging av prosjekter, fortrinnsvis innen infrastruktur- og/eller bygg- og anleggsbransjen
 • Det er viktig at du har kjennskap til bruk av prosjektstyringsverktøy innenfor oppfølging og planlegging av framdrift og kostnader. Erfaring med Primavera, ISY Prosjektøkonomi og Agresso økonomisystem er en fordel
 • Kjennskap til statlig økonomistyring er en fordel
 • Kjennskap til Jernbaneverkets arbeidsprosesser, styringssystem og tekniske krav er en fordel
 • Du må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Som prosjektstyrer er det viktig at du er analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater i prosjektene. Du må være i stand til å ta initiativ, være tett på og aktivt søke informasjon slik at at oppgaven løses på en god måte.Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.Prosjektene består av mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsfokusert og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en etat som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
  I tillegg kan vi tilby:

  • gode utviklingsmuligheter
  • et godt arbeidsmiljø
  • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
  • personalbillett med NSBs tog
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
  • betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

  Stillingene lønnes i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 60 – 72 som for tiden utgjør fra kr. 510 100 til kr. 640 700. Lønn fastsettes på bakgrunn av kompetanse og kvalifikasjoner.

  Ved spørsmål om disse stillingene er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283 eller Terje Strøm på telefon 911 44 511.

  Søknad sendes via Webcruiter på denne siden:

   Klikk her for å søke på stillingen

  Dersom du har problemer med å registrere din søknad er det hyggelig om du kontakter oss, så skal vi hjelpe deg.

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.