Stillingsannonser

Byggeleder underbygning Arna – Bergen

Av 23. august 2016 Ingen kommentarer

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna – Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Vi ferdigstiller nå Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og planlegger og forbereder bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud.

Ønsker du å være med på å gjennomføre noen av Norges største samferdselsprosjekter? Som følge av økte budsjetter og stor aktivitet, har Utbyggingsprosjekter Øst behov for flere medarbeidere. Vi søker deg som er på jakt etter spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver. Vårt prosjekt Arna – Bergen tar for seg byggingen av nye Ulriken tunnel, utbedring av dagens tunnel, fornyelse av Arna stasjonsområde og nytt dobbelt spor Fløen – Bergen. Vi søker etter en byggeleder underbygning. Byggeleder vil rapporter til prosjektleder Jernbaneteknikk.Arbeidssted vil være Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av masseflytting, drenering og betongkonstruksjoner
 • Overvåke utførelse av entrepriser/rammeavtaler med hensyn til tidsplaner, kostnader og spesifikasjoner
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder for aktiviteter i byggefase etterfølges, herunder RAMS, SHA og HMS
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med kjennskap til gjeldende fagområde
 • Lang relevant erfaring og fagbrev innen fagområde kan kompenseres for manglende utdanning
 • Erfaring fra byggeledelse, gjerne fra jernbaneanlegg og /eller tilsvarende anlegg
 • Kunnskap og erfaring innen grunnarbeider
 • Erfaring med kontraktsoppfølging
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder og gjerne kjennskap til tekniske regelverk for jernbanestruktur

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Du er positiv, fleksibel og serviceinnstilt, nøyaktig og strukturert.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Du evner å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt å være proaktiv

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt innskudd i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog
  Stillingen lønnes etter stillingskode 1181 senioringeniør fra kr. 522 400 – kr 684 600.

For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte Yvonne Berg, Rekrutteringsrådgiver Link International (+47) 41417017 / berg@linkinternational.no.

For å søke stillingen går du inn på http://www.jernbaneverket.no/karriere/Ledige-stillinger/

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten. Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse.

I forbindelse med reform i jernbanesektoren i Norge, skal Jernbaneverkets funksjoner overføres til et nytt direktorat og et nytt infrastrukturforetak fra 01.01.2017, se http://jernbanereformen.regjeringen.no/

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes