Stillingsannonser

Fagansvarlig Elkraft/Eidsvoll

Av 23. august 2016 Ingen kommentarer

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna – Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Vi ferdigstiller nå Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og planlegger og forbereder bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud.

Ønsker du å være med på å gjennomføre noen av Norges største samferdselsprosjekter? 

Vi søker etter en fagansvarlig Elkraft.Stasjoneringssted er Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å ivareta elkraft (lavspenning og høyspenning 22kV) i prosjektet, herav myndighet til å komme med anbefalinger innenfor eksisterende rammer og regelverk. Myndighet til å pålegge rådgiver å utrede alternativer som ikke er fullstendig. Bidra i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og funksjonsbeskrivelse for eget fagområde. Ha overordnet ansvar for ivaretakelse av grensesnitt internt og mot andre fagområder.
 • Ivareta fagområde mot rådgiver.
 • Knytte kontakter mellom rådgiver og JBV.
 • Gå over i rollen som byggeleder Elkraft inkl. SRO i produksjonsfasen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen elkraft. Erfaring som byggeleder Elkraft (lavspent og høyspent) for store prosjekter.
 • Erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for lavspent- og høyspentsanlegg 22kV i JBV inkludert SRO og ventilasjon.
 • Erfaring med funksjonsbeskrivelse for totalentreprise innenfor elkraft.
 • Bred erfaring som byggeleder innenfor oppfølging av kontrakter.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Du er strukturert og ryddig
 • Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • Du har evnet til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Personalbilett med NSBs tog
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør/ 1181 Senioringeniør, i lønnsspenn fra kr 563 500 til kr 790.100.For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte Terje M. Strøm, Rekrutteringsrådgiver Link International (+47) 91144511 / strom@linkinternational.no.

  For å søke stillingen går du inn på http://www.jernbaneverket.no/karriere/Ledige-stillinger/

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes