Stillingsannonser

Prosjektsjef Kleverud – Sørli

Av 23. august 2016 Ingen kommentarer

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna – Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Vi ferdigstiller nå Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og planlegger og forbereder bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud.

Prosjektsjef skal lede prosjektet med å bygge dobbeltspor Kleverud – Sørli fra detaljplanfasen til prosjektet er ferdig bygget og overlevert. 

Det blir etablert en prosjektorganisasjon på Tangen. I prosjektfasen vil det være hensiktsmessig å samarbeide tett med eksisterende prosjekter på Dovrebanen, blant annet ved felles ressurser. Stasjoneringsstedet er Tangen.

Vi søker en erfaren prosjektsjef med allsidig fagbakgrunn, gjerne fra større fjell-/grunnprosjekter innen jernbane.

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter Øst og inngår i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver

 • Totalt ansvar for lede og styre jernbaneprosjektet
 • Ansvar for å bemanne og organisere prosjektet på en optimal måte
 • Sørge for at alle oppgaver gjennomføres iht. Jernbaneverkets lover og forskrifter og iht. JBV styringssystem
 • Gjennomføre nødvendige analyser inklusiv sikkerhetsrelaterte analyser
 • Ansvar for budsjett og fremdrift
 • Ansvar for kontrahering, prosjektering, bygging, overlevering og sluttdokumentasjon
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges, herunder også RAMS, SHA og HMS
 • Arbeidsgiver- og personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder
 • Minimum syv års erfaring som prosjektleder i større prosjekter (gjerne jernbanerelatert)
 • Erfaring med bygging av effektive team
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver
 • Utmerket muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett av de skandinaviske språkene, og på engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Du har evne til å lede og inspirere. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du har evne til strategisk tenkning og handling.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt innskudd i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog

  Stillingen lønnes etter stillingskode 1088 sjefingeniør med lønn kr 785.000 – kr 1030.300.

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

  I forbindelse med reform i jernbanesektoren i Norge, skal Jernbaneverkets funksjoner overføres til et nytt direktorat og et nytt infrastrukturforetak fra 01.01.2017, se http://jernbanereformen.regjeringen.no/

For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte Sverre Bragstad, Rekrutteringsrådgiver Link International (+47) 906 59 283 / bragstad@linkinternational.no.

For å søke stillingen går du inn på http://www.jernbaneverket.no/karriere/Ledige-stillinger/

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes