Stillingsannonser

Dokumentstyrer – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Av 23. september 2016 Ingen kommentarer
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024. 
Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?

Ringeriksbanen har nå behov for en dyktig Dokumentstyrer som har fokus på å ivareta dokumentstyring i prosjektet. Vi kan tilby en meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen rapporterer til Dokumentstyringsleder.

Arbeidssted er Dronning Eufemiasgate 16 i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta dokumentstyring i prosjektet
 • Gi prosjektet faglig bistand i bruk av verktøy, rutiner og instrukser i dokumentstyring
 • Vedlikehold av system for dokumentstyring (teknisk og administrativ dokumentasjon) og samhandling (prosjekthotell eSAM)
 • Etablering og vedlikehold av teknisk prosjektarkiv i ProArc, administrativ prosjektarkiv i Saksrom og prosjekthotell/samhandlingsløsning eSAM ihht gjeldende instrukser
 • Bidragsyter til prosjektets styringsdokument for avsnitt knyttet til dokumentstyring
 • Bistand ifbm kontrahering og kontraktsoppfølging
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen relevant fagområde. Men hvis du har lang og bred erfaring innen dokumentstyring/dokumentkontroll/arkiv, kan dette kompensere for manglende utdannelse.
 • Det er viktig for oss at du har god IT-forståelse og teknisk innsikt og at du har kjennskap til, og erfaring med, verktøy som ProArc, Prosjekthotell, Public 360 (Saksrom), samt Office-produktene.
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode engelskkunnskaper
 • Nøyaktighet og kvalitetsbevisst

Personlige egenskaper

 • Som dokumentstyrer er det viktig at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst, og har en arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater i prosjektet.
 • Det er viktig at du er serviceorientert, positiv og løsningsorientert, og liker å jobbe både selvstendig og i team.
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.
 • Prosjektene består av mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, være positiv og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker. Samtidig må du ta selvstendig ansvar for ditt fagområde og din del av arbeidet.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 rådgiver i lønnsspennet fra kr 432 700 – 535 900.

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.