Stillingsannonser

Kommunikasjonsmedarbeider / Nabokontakt Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Av 23. september 2016 Ingen kommentarer
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024. 
Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?Ringeriksbanen har nå behov for en dyktig Kommunikasjonsmedarbeider som har fokus på å ivareta nabokontakt og andre kommunikasjonsoppgaver i prosjektet. Vi kan tilby en meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen rapporterer til Leder planprosesser og samfunnskontakt.Arbeidssted er Dronning Eufemiasgate 16 i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Samfunnskontakt, med hovedvekt på informasjon til og oppfølging av naboer (huseiere, andre grunneiere, skoler, næringsliv m.m.)
 • Planlegging og koordinering av besøk fra inn- og utland, blant annet til prosjektets framtidige infosentre og anleggsområder
 • Bistå prosjektets informasjonsrådgiver i det øvrige kommunikasjonsarbeidet
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, helst inkl. kommunikasjonsfag og/eller journalistikk. Relevant praksis kan kompensere for manglende utdannelse
 • Ønskelig med kunnskap om og/eller erfaring fra store plan- og utbyggingsprosjekter
 • Må kunne dokumentere gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og gjerne engelsk
 • Ønskelig med erfaring fra funksjonen som nabokontakt
 • Ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Strukturert med gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Utadvendt og innstilt på dialog med alle som kan bli berørt at prosjektet
 • Trives med prosjektarbeid, vilje til å arbeide både i kontormiljø, på anleggsrigg og ute i felten

Vi tilbyr

 • Ansvar for viktige kommunikasjonsoppgaver i et stort plan- og utbyggingsprosjekt
 • Utviklingsoppgaver og faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr 470.000,- til kr. 598.200.Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.