Stillingsannonser

Kontraktsrådgiver – Anskaffelser – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Av 23. september 2016 Ingen kommentarer
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024. 
Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?

Ringeriksbanen har nå behov for en dyktig Kontraktsrådgiver som har fokus på anskaffelser. Vi kan tilby en meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen rapporterer til Leder for kontrakt og anskaffelser.

Arbeidssted er Dronning Eufemiasgate 16 i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser og kontrakter
 • Sikre profesjonell håndtering av anskaffelsesaktiviteter, kvalitetssikre alle anskaffelsesprosesser etter Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
 • Utarbeide anskaffelsesstrategier og nødvendige konkurransedokumenter, kontraktsmodeller, etablere kontrakter og rammeavtaler
 • Kunngjøre konkurranser i TransQ eller Doffin/Ted
 • Delta i evalueringsprosesser, lede/gjennomføre forhandlinger i samarbeid med andre ledere/fagansvarlige i prosjektet
 • Ansvar for administrasjon av kontrakter, inkludert profesjonell håndtering av endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Bidra til å utvikle og gjennomføre prosjektets overordnede kontraktstrategi
 • Bidra til å etablere rutiner for kontrakthåndtering i prosjektet og veilede i kontraktspørsmål
 • Etablere og vedlikeholde komplett oversikt over kontrakter og avtaler
 • Veilede og lære opp i praktisk bruk av relevant regelverk og systemer
 • Håndtere prosjektforsikringer
 • Kontrollere og følge opp usikkerheter
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høgskole fortrinnsvis som jurist, alternativt innen tekniske fag, økonomi eller innkjøp. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Relevant og bred erfaring med offentlige anskaffelser og kontrakthåndtering
 • God innsikt i oppbygging av rådgiverkontrakter (NS 8401, NS 8402), totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK), utførelsesentrepriser(NS 8405, NS 8406) og erfaring med kontraktsoppfølging av nevnte kontrakter fra store utbyggingsprosjekter
 • Fordel med erfaring med kontraktstyring i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør
 • Fordel med kjennskap til Jernbaneverkets systemer og organisasjon
 • Fordel med erfaring med elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy, som KGV
 • Fordel med erfaring med prosjektforsikring fra store utbyggingsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Våre verdier er Åpen, Engasjert og Profesjonell og det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i disse verdiene
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Individuelt driv, endringsvilje og evne til arbeid under press
 • Effektiv, løsningsorientert og selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Høy grad av integritet og etikk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr 563 500 – 880 000.

  Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.