Stillingsannonser

RAMS-rådgiver Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Av 23. september 2016 Ingen kommentarer
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024. 
Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?Ringeriksbanen har nå behov for en dyktig RAMS-rådgiver. Vi kan tilby en meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen rapporterer til Leder for økonomi og prosjektkontroll.

Prosjektkontor vil være mellom Sandvika og Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i å utarbeide og følge opp prosjektets styringsdokumenter og RAMS – planer.
 • Oppfølging av flere leverandører i forhold til RAM + Sikkerhet, og sikre at dette gjennomføres i tråd med avtale.
 • Følge opp lover og forskrifter og krav i Jernbaneverkets styringssystem slik at RAM + Sikkerhets arbeidet i prosjektet blir gjennomført på en faglig forsvarlig måte.
 • Arbeide med RAMS- aktiviteter tilknyttet prosjektering og bygging av jernbanestrekningen Sandvika/Jong-Hønefoss stasjon, samt VEGRAMS fra Høgkastet/Elstangen til Ve-krysset.
 • Bistå Prosjektdirektør og prosjektsjefer med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av analyser, programmer og planer for RAMS.
 • Delta i prosjektets, konsulenters, entreprenørers og leverandørers RAMS prosesser.
 • Bistå med å følge opp involverte parters implementering og etterlevelse av RAMS og kontraktfestede forpliktelser
 • Bistå Prosjektdirektør og prosjektsjefer med å holde fokus på fagområdet. Deriblant delta på møter hvor RAMS er et tema (prosjektmøter, prosjekteringsmøter, vernerunder mm.)
 • Utføre risikoanalyser (RAMS)
 • Tilrettelegge for prosjektets dialog med Statens jernbanetilsyn, inkl. meldinger og søknader

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets – og høgskoleutdanning. Relevant erfaring kan kompenseres for manglende formell utdanning
 • Godt kjennskap til RAMS arbeid og analysearbeid
 • Innsikt i Jernbaneloven med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk er ønskelig
 • God forståelse for prosjektarbeid er en fordel og erfaring med kvalitetssystemer og sikkerhetsanalyser
 • Spesifikt erfaring med RAMS-arbeid og forståelse for standardene EN-50126, 50128 og 50129 er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Du er fleksibel og må kunne arbeide selvstendig
 • Du tar initiativ, er strukturert og ryddig.
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes etter 1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 70 – 80, som for tiden utgjør kr 617 800 – 790 100.Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.