Stillingsannonser

For Jernbanedirektoratet søker vi to seniorrådgivere / rådgivere godstransport

Av 9. desember 2016 Ingen kommentarer

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner. Direktoratet er under oppbygging og skal fungere operativt fra 1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet vil også stå ansvarlig for Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum. For mer informasjon se: http://jernbanereformen.regjeringen.no/
Det nye Jernbanedirektoratet skal initiere og utarbeide forslag til utvikling av jernbanen som en del av det samlede transportsystemet. For å delta i dette arbeidet søkes erfarne medarbeidere med bransjeerfaring og solid kunnskap om godstrafikkmarkedet.
Stasjoneringssted: Oslo

Arbeidsoppgaver

 • bidra til utvikling av et godt transportsystem for gods, der jernbane og andre transportmidler inngår i gode og helhetlige logistikkløsninger
 • initiere og delta i utvikling av godsmarkedene
 • kartlegge transportbehov og behov for løsninger i dialog med aktører i godsbransjen
 • initiere og delta i kunde- og markedsundersøkelser
 • bidra med operativ bransjeerfaring fra godstransportmarkedet i arbeid med
  • utvikling av jernbane og kollektivtransport
  • utredninger og strategier for utvikling av jernbanen, spesielt relatert til godsmarkedets behov
  • koordinering av jernbanesektoren

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdannelse, eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • god markedsforståelse innen godstransport
 • bransjeerfaring fra godstransport og/eller logistikk (eksempelvis transport- eller speditørvirksomhet)
 • kunnskap om og interesse for norsk samferdsel – med evne til helhetsforståelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, gjerne også på engelsk
 • Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig og operativt
 • høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • endringsvillighet og fleksibilitet

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i et nyopprettet direktorat i en sektor det satses på
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode: 1364 Seniorrådgiver, i lønnstrinn 67-80, som for tiden utgjør fra kr. 588 100,- – kr. 790 100,- (brutto årslønn LO Stat, Unio og YS Stat)/kr. 584 300,- – kr. 785 000,- (brutto årslønn Akademikerne). Stillingskode 1434 Rådgiver i lønnstrinn 55-67 kr. 473 100,- – kr. 588 100,- (brutto årslønn LO Stat, Unio og YS Stat)/kr. 470 000,- – kr. 584 300,- (brutto årslønn Akademikerne).
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

Terje Strøm i Link International på 911 44 511 eller seksjonsleder Markedskunnskap Bendek Maartmann-Moe på mobil 954 64 537. Stillingen har søknadsfrist 22. januar.Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.