Stillingsannonser

For Jernbanedirektoratet søker vi seniorrådgiver vedlikeholdsstyring infrastruktur

Av 23. desember 2016 Ingen kommentarer

Jernbanedirektoratet skal inngå avtaler med infrastrukturforetaket Bane NOR SF om drift, vedlikehold og utbygging av jernbaneinfrastrukturen. For å styrke Jernbanedirektoratets kompetanse innen vedlikehold søkes medarbeider med erfaring fra vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsstyring av infrastruktur.

Stasjoneringssted:
Oslo (Biskop Gunnerus’ gate 14 A), Trondheim (Proff.Brochsgt. 2) eller Bergen (Nygårdsgaten 112)

Arbeidsoppgaver

 • De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:
 • bistå med faglige råd og avklaringer knyttet til vedlikeholdsstyring i forbindelse med arbeidet med å utarbeide, inngå og følge opp avtaler med Bane NOR SF om tjenester i ny og eksisterende infrastruktur
 • bistå i arbeidet med strategisk utvikling av jernbanen

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant teknisk utdannelse, eller relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • god kunnskap om prinsipper og metoder for vedlikeholdsstyring innen tunge tekniske systemer
 • gjerne erfaring fra arbeid med vedlikeholdsstyring av jernbaneteknisk infrastruktur – og gjerne i grensesnittet mellom infrastruktur og rullende materiell
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, samt gjerne på engelsk

Egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig
 • høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • endringsvillighet og fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • gode utviklingsmuligheter i et nyopprettet direktorat i en sektor det satses på
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stillingen avlønnes etter stillingskode: 1364 Seniorrådgiver, i lønnstrinn 67-80, som for tiden utgjør fra kr. 588 100,- – kr. 790 100,- (brutto årslønn LO Stat, Unio og YS Stat)/kr. 584 300,- – kr. 785 000,- (brutto årslønn Akademikerne)
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Yvonne Berg i Link International på 414 17 017 eller seksjonsleder Fagstøtte jernbaneteknikk og sikkerhet Per Herman Sørlie, mobil 476 54 097. Stillingen har søknadsfrist 22. januar 2017.
Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer. 

Om arbeidsgiveren

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner. Direktoratet er under oppbygging og skal fungere operativt fra 1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet vil også stå ansvarlig for Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum. For mer informasjon se: http://jernbanereformen.regjeringen.no/