Stillingsannonser

For Jernbanedirektoratet søker vi seniorrådgiver trafikkstyring

Av 23. desember 2016 Ingen kommentarer

For å styrke Jernbanedirektoratets kompetanse innen trafikkstyring og togframføring søkes erfaren medarbeider med praktisk erfaring med trafikkstyring og solid kunnskap om trafikkreglene på det offentlige jernbanenettet. Stillingen inngår i fagseksjon Jernbaneteknikk og sikkerhet, og vil ha et spesielt ansvar for at direktoratets forslag og prioriteringer er gjennomførbare i henhold til gjeldende trafikkregler og systemer for trafikkstyring på jernbane.

Stasjoneringssted:
Oslo (Biskop Gunnerus’ gate 14 A), Trondheim (Proff.Brochsgt. 2) eller Bergen (Nygårdsgaten 112)

 

Arbeidsoppgaver

 • De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:
 • bistå med faglige råd og avklaringer knyttet til trafikkregler og trafikkstyring på jernbane og bidra til at direktoratets forslag og prioriteringer er gjennomførbare i forhold til disse
 • bistå i arbeidet med strategisk utvikling av jernbanen

Kvalifikasjoner

 • trafikkutdanning fra Jernbaneverket/annen relevant utdanning eller relevant erfaring med arbeid knyttet til trafikkstyring og/eller trafikkregler kan kompensere for manglende utdanning
 • god forståelse for samspillet mellom tog/infrastruktur og trafikkstyring
 • god kunnskap om regelverk og regelverkskrav
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med trafikkmessige forhold i forbindelse med planlegging av ny infrastruktur
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Egenskaper

 • analytiske evner og evne til å jobbe selvstendig
 • høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • endringsvillighet og fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • gode utviklingsmuligheter i et nyopprettet direktorat i en sektor det satses på
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode:
 • 1364 Seniorrådgiver, i lønnstrinn 67-80, som for tiden utgjør fra kr. 588 100,- – kr. 790 100,- (brutto årslønn LO Stat, Unio og YS Stat)/kr. 584 300,- – kr. 785 000,- (brutto årslønn Akademikerne)
 • Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Yvonne Berg i Link International på 414 17 017 eller seksjonsleder Fagstøtte jernbaneteknikk og sikkerhet Per Herman Sørlie, mobil 476 54 097. Søknadsfrist på stillingen er 22. januar 2017.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Søknandsfrist er 22. Januar 2017. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
 • Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer. 

   

Om arbeidsgiveren

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner. Direktoratet er under oppbygging og skal fungere operativt fra 1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet vil også stå ansvarlig for Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum. For mer informasjon se: http://jernbanereformen.regjeringen.no/