Stillingsannonser

Jernbanedirektoratet søker rådgiver/seniorrådgiver budsjettering / estimering

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner. Direktoratet er under oppbygging og skal fungere operativt fra 1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet vil også stå ansvarlig for Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum. For mer informasjon se:http://jernbanereformen.regjeringen.no/

Jernbanedirektoratet søker medarbeider med budsjettfaglige kompetanse for oppgaver knyttet til statsbudsjettet for jernbanesektoren.
Stasjoneringssted: Oslo

Arbeidsoppgaver

• delta i arbeidet med å utarbeide innspill til statsbudsjett for jernbanesektoren
• delta i arbeidet med å utarbeide tertialrapporter til departementet
• delta i arbeidet med
– handlingsprogram for jernbanesektoren
– inngå og følge opp avtaler med Bane NOR SF om tjenester i ny og eksisterende infrastruktur
– utvikle konkurransegrunnlag og inngå og følge opp trafikkavtaler med persontrafikkoperatører

Kvalifikasjoner

• høyere relevant utdanning
• kjennskap til budsjettprosesser og Finansdepartementets kvalitetssikringsregime, KS1/KS2
• kjennskap til porteføljestyringsprinsipper
• gjerne erfaring med arbeid med innspill til statsbudsjettet
• gjerne erfaring fra kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse
• evne til å sammenstille innspill fra ulike fagmiljøer og foreta tverrfaglige prioriteringer
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

• evne til å jobbe selvstendig
• høy grad av integritet og gjennomføringsevne
• endringsvillighet og fleksibilitet

Vi tilbyr

• gode utviklingsmuligheter i et nyopprettet direktorat i en sektor det satses på
• pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
• avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode:
1364 Seniorrådgiver, i lønnstrinn 67-80, som for tiden utgjør fra kr. 588 100,- – kr. 790 100,- (brutto årslønn LO Stat, Unio og YS Stat)/kr. 584 300,- – kr. 785 000,- (brutto årslønn Akademikerne) eller 1434 Rådgiver, i lønnstrinn 55-67 kr. 473 100,- – kr. 588 100,- (brutto årslønn LO Stat, Unio og YS Stat)/kr. 470 000,- – kr. 584 300,- (brutto årslønn Akademikerne).

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Sverre Bragstad i Link International på 906 59 283 eller avdelingsdirektør Infrastrukturavtaler Per Arne Fredriksen på 958 25 414. Stillingen har søknadsfrist 22. januar 2017.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.