Stillingsannonser

Data Integration & Analytics Specialist

Av 8. februar 2017 Ingen kommentarer

Som Data Integration & Analytics Specialist skal du understøtte innovativ og agil Front End utvikling gjennom eksponering av nye og sammensatte tjenester, samt sikre tilgang til korrekte data for analyser og beslutninger. I Gresvig er vi opptatt av å være den ledende aktøren i bransjen, og dette innebærer at vi har behov for engasjerte og faglig sterke medarbeidere som aktivt foreslår gode løsninger, samt deler kunnskap med resten av teamet. Vi søker en effektiv person som kan sette seg inn i komplekse spørsmål og gjøre klare prioriteringer innenfor sine ansvarsområder. Du er glad i sport, og ønsker å utvikle sportsbransjen videre. Stillingen rapporterer til IT-Direktør.
Ansvarsområder: 
 •  Data Integration, BI, Analytics og Warehousing
 • Samarbeidsforhold og brukeradopsjon
Arbeidsoppgaver: 
 • Designer, utvikler, implementerer og administrerer databaser, datavarehus, rapporteringskuber og staging miljøer inkl. sikkerhet, tilgangskontroll og dokumentasjon.
 • Ansvarlig for sikker og stabil innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data (ETL) fra interne og eksterne kilder i BI og Analytics miljøene.
 • Systemansvarlig for BI presentasjonslaget, herunder Min Butikk
 • Tilrettelegger for elektronisk informasjonsutveksling (EDI) med kunder og leverandører
 • Tilrettelegger for utnyttelse av teknologiske nyvinninger innen Business Intelligence, Data Management og Analytics for å skape forretningsverdi.
 • Ansvarlig for å koordinere alle driftsrelaterte aktiviteter mot forretning, annen IT samt drifts-, teknologi, – og systemleverandører.
 • Intern Incident Management koordinator mellom system- og driftsleverandører og forretningssiden.
 • Jobber tett på Front End teamet for å understøtte agile utvikling
 • Arbeider aktivt med kunnskapsdeling rundt muligheter i eksisterende og ny teknologi
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og presentasjoner
Ønskede kvalifikasjoner: 
 • Minimum 3 års relevant høyere utdannelse, lengre arbeidserfaring kan kompensere.
 • Lang erfaring fra arbeid med SQL baserte rapporteringsløsninger og oppbygging, forvaltning og drift av datavarehus og med utvikling og support av dataintegrasjoner.
 • Erfaring med tilrettelegging for elektronisk datautveksling med kunder og leverandører (EDI)
Kunnskap: 
 • Kunnskap om sport
 • Meget gode kunnskaper om Microsoft Office 365
 • Høy kompetanse på relevant teknologi, standarder og løsninger. Eksempler:
  • MS SQL Server
  • MS SQL Server Integration Services (SSIS)
  • MS Analysis Services (SSAS) og Reporting Services (SSRS)
  • T-SQL og MDX
  • XML/EDIFACT
  • .NET / C#
  • MS Power BI
 • Kjennskap til muligheter i ny teknologi og nye løsninger.
  • MS Azure Services
  • MS PowerApps og MS Common Data Model
  • Big Data teknologi, eks. Hadoop
  • Google Analytics
Personlige egenskaper: 
 • Gjennomføringsevnen din er svært god, og du leverer i tide med god kvalitet
 • Du jobber systematisk og metodisk, er god til å planlegge og gjør klare prioriteringer.
 • Du samarbeider godt med andre og deler informasjon for å nå teamets mål.
 • Kommunikasjonen din er klar og presis
 • Viser spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, samt foretar sunne og rasjonelle vurderinger.
 • Du har god logisk resonneringsevne.
Vi tilbyr:  
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gunstige ordninger for personalkjøp
 • Et uformelt og sporty miljø preget av passion og engasjement
Ved interesse, ta kontakt for en konfidensiell samtale med:
Espen Lande Walbeck, walbeck@linkinternational.no T: 977 73 014
Terje Einertsen, einertsen@linkinternational.no T: 908 39 893