Stillingsannonser

Prosjektleder byggeprosjekter

Rælingen kommune har ca. 17 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen.  Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Økende behov for tjenester fra det offentlige gjør at vi har mange større byggeprosjekter under utvikling, og flere som kommer de nærmeste årene. Kommunen søker en prosjektleder som trives med spennende og utfordrende prosjekter i et hektisk arbeidsmiljø. Som øverste administrative leder i byggeprosjekter er det viktig at du er en sterk pådriver og har evne til å få mange til å jobbe på tvers av fag mot samme mål. Prosjektene gjennomføres i stor grad med innkjøpte ressurser til prosjektering og gjennomføring, som prosjektleder vil du ha ansvaret for å styre disse ressursene sammen med interne ressurser i kommunen. Fast stilling med tiltredelse snarest mulig.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant høyere utdanning
 • Kjennskap til «Best Value Procurement»
 • Erfaring fra prosjektledelse innen bygg og/eller anlegg
 • Sertifisert gjennom Prince2 eller lignede
 • Evne til å jobbe målrettet, proaktivt, og planmessig
 • Selvstendig, systematisk og leveringsdyktig
 • Beherske relevante IKT systemer
 • Gode samhandlingsevner

Viktige arbeidsoppgaver

 • Ansvar for igangsetting og gjennomføring av byggeprosjekter på en effektiv og kvalitativ måte
 • Øverste administrative leder for byggeprosjekt(er), deriblant å ivareta rollen som byggherre
 • Stort fokus god administrativt ledelse av prosjekter, basert på Prince2
 • Sikre tverrfaglig samarbeid mellom alle interne og eksterne enheter
 • Gjennomføre anbudskonkurranser iht. lov om offentlig anskaffelser
 • Regelmessig rapportering av prosjekter med gode beslutningsgrunnlag
 • Delta i utvikling av «avdelingens» fagområde, herunder prosesser, rutiner, og systemer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 Vi tilbyr

 • En tidsmessig organisering med høy faglig og etisk bevissthet
 • En trivelig arbeidsplass som stimulerer til samhandling og kunnskapsdeling
 • Mulighet til å lede prosjekter som har stor betydning for mange
 • Mulighet til å påvirke og bidra i spennende utviklingsarbeid
 • Lønn etter avtale

Link International Norge AS bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283 eller e-post bragstad@linkinternational.no. Du kan også kontakte Prosjektansvarlig Terje Dalgård i Rælingen kommune på e-post: terje.dalgard@ralingen.kommune.no eller telefon 63 83 52 26 / mobil: 915 30 847.

Søknad med oppdatert CV merkes ”Prosjektleder byggeprosjekter” og sendes til bragstad@linkinternational.no. Søknadsfrist er 20. april 2017. 

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet i henhold til offentleglova. Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. Søker vil da få anledning til å trekke sin søknad.