Stillingsannonser

Tilbudskoordinator

Arkitema Architects ble grunnlagt i Aarhus i 1969. I dag er tegnestuen en av Skandinavias største arkitektvirksomheter, med 12 danske partnere, én svensk partner, to norske partnere og 500 medarbeidere fordelt på kontorene i København, Århus, Oslo, Stockholm og Malmø.

Arkitema jobber med alle avskygninger av arkitekturfaget – fra innredning via bygningsarkitektur til byplanlegging – men de har spesialisert seg på fem fagområder: Bolig, næring, helse, læring og urban design. Disse fem fagområdene utgjør sammen grunnlaget for den moderne, skandinaviske byen.

Om stillingen
Har du erfaring med å utarbeide prekvalifikasjoner og skrive tilbud? Er du god til å lese tilbudsdokumenter nøyaktig, redigere tekster og lage dokumenter i InDesign? Kan du styre en stram tidsplan og koordinere input? Så er jobben som tilbudskoordinator kanskje noe for deg?

På vegne av vår kunde Arkitema Architects søker vi nå etter en tilbudskoordinator som skal jobbe inn deres skandinaviske tilbudsteam. Tilbudsteamet fungerer som en service- og kompetansefunksjon til forretningen og supporter bland annet med utarbeidelse av prekvalifikasjoner og tilbud, prosessledelse av tilbudsprosesser samt utvikling og drift av systemer, databaser og prosedyrer som understøtter Arkitemas tilbudsfunksjon. Du vil ha din daglige arbeidsplass i Oslo og vil primært serve kontoret i Oslo, men vil inngå som medarbeider i det skandinaviske team, som samarbeider på tvers av våre kontorer i København, Århus, Stockholm, Oslo og Malmø.

Arbeidsoppgaver
• Utarbeidelse av prekvalifikasjoner innen for Arkitemas seks primære markedssegmenter: Utdanning, Bolig, Næring, Helse, Life Science og Urban Design
• Koordinering av tilbudsprosesser, herunder tidsstyring, møtebooking samt koordinering og samling av input fra kolleger og eksterne samarbeidsparter
• Kvalitetssikring av tilbud, herunder skriving av tekster, grafisk kvalitetssikring samt avstemming av innhold i forhold til tilbud
• Vedlikehold av pipeline for igangværende og kommende tilbud
• Medvirke til vedlikehold og drift av systemer, databaser og prosedyrer – ”maskinrommet” – som understøtter tilbudsprosesser

Om deg
Vi forventer oss en dynamisk og proaktiv medarbeider som ikke er redde for å ha mange ting i luften samtidig, og som er vant til å arbeide med korte deadlines. Det er et krav at du har erfaring med utarbeidelse av både prekvalifikasjoner og tilbud, i tillegg til å lese gjennom og bedømme tilbudsmateriale. Det vil være en klar fordel om du har erfaring fra arkitekt- eller ingeniørbransjen.

Du vil inngå aktivt i tilbudsteam og være med til å sikre rettidighet, kvalitet og profesjonalisme. Det er derfor viktig at du er god til at skape relasjoner på tvers i en organisasjon samt er i stand til at drive prosessen fremover. Du kan formidle og skrive tekster, slik at budskapet tydeliggjøres og språk løftes. Du kommer til å arbeide med både norsk- og engelske tekster, slik at det er viktig at du behersker begge språk. Vi arbeider i InDesign slik at du skal være godt kjent med dette.

Dersom stillingen er av interesse, send cv til Yvonne Berg på: berg@linkint.no