Stillingsannonser

Dokumentkontroller til Bane NOR søkes

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

 

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden.Prosjektet Venjar- Langset sin dokumentkontroller har gått over i en ny stilling i Bane NOR, og det er et behov for å erstatte denne snarest.

 

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

 

Arbeidsoppgaver

 • Påse formell samhandling og at tekniske dokumenter utføres i henhold til krav
 • Sikre at tekniske dokumenter er leverte i henhold til PDP
 • Gjennomføre formelt mottak og distribusjon av teknisk dokumentasjon til/fra leverandør i prosjekthotell og internt fra egen enhet
 • Daglig oppfølging av formelle leveranser (til og fra leverandør via prosjekthotell) av dokumentasjon samt sikre lagring i ProArc og Saksrom
 • Igangsetting av arbeidsflyter i ProArc
 • Ivareta formell kvalitetssikring av FDV, BaneData og sluttdokumentasjon
 • Ivareta formell overlevering av FDV, BaneData og sluttdokumentasjon til sluttbruker (Drift)
 • Følge styringssystem, prosjektenes egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk
 • Vedlikeholde dokumentplan (internt og eksternt)
 • Gi prosjektet faglig bistand i bruk av verktøy, rutiner og instrukser i dokumentstyring
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Relevant erfaring fra offentlig arkiv og daglig bruk av NOARK journalsystemer.
 • Kunnskap om Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Arkivlova.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør tillegges vekt.
 • Gode IT kunnskaper- og kjennskap til ProArc , Public 360, prosjekthotell som eSAM, eRoom eller tilsvarende.
 • Erfaring fra opplæringsvirksomhet / kursinstruktør innen dokumenthåndtering
 • Gode norsk- og engelsk kunnskaper
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Tåler tidspress
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Ta kontakt med
Rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International, tlf 91144511

Send kortfattet søknad på norsk med vedlagt CV til: strom@linkinternational.no
Søknadsfrist: 28. mai 2017