Stillingsannonser

Prosjektsjef til Bane Nor søkes

PROSJEKTSJEF KLEVERUD- SØRLI – UTBYGGINGSPROSJEKTER ØST
BANE NOR SF

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden.

Som prosjektsjef vil du ha ansvar for å lede prosjektet med å bygge dobbeltspor Kleverud- Sørli fra detaljplanfasen til prosjektet er ferdig bygget og overlevert. Ansvaret omfatter arbeidsgiver- og personalansvar, og du vil ha tett samarbeid med eksisterende prosjekter på Dovrebanen.

Vi søker en erfaren prosjektsjef med allsidig fagbakgrunn, gjerne fra større fjell-/grunnprosjekter innen jernbane.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll, deretter Tangen.

Arbeidsoppgaver

 • Totalt ansvar for å lede og styre jernbaneprosjektet.
 • Ansvar for å bemanne og organisere prosjektet på en optimal måte.
 • Gjennomføre nødvendige analyser inklusiv sikkerhetsrelaterte analyser.
 • Ansvar for budsjett og fremdrift.
 • Ansvar for kontrahering, prosjektering, bygging, overlevering og sluttdokumentasjon.
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges, herunder også RAMS, SHA og HMS.
 • Kunnskap om NTK- kontrakter.

Kvalifikasjoner

 • Minimum syv års erfaring som prosjektleder i større prosjekter (gjerne jernbanerelatert).
 • Allsidig fagbakgrunn, gjerne fra større fjell-/grunnprosjekter innen jernbane.
 • Erfaring med bygging av effektive team.
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver.
 • Utmerket muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett av de skandinaviske språkene, og på engelsk.
 • Manglende formell erfaring kan kompenseres med høyere utdannelse.
 • Løsningsorientert, strukturert og nøyaktig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert, strukturert og nøyaktig.
 • Evne til å lede og inspirere.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne til strategisk tenkning og handling.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Ta kontakt med
Rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International, tlf 91144511

Send kortfattet søknad på norsk med vedlagt CV til: strom@linkinternational.no
Søknadsfrist: 11. juni 2017