Stillingsannonser

Byggeleder Elkraft – Bergen

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Vi søker nå etter en byggeleder elkraft. Du vil inngå i et dyktig team av medarbeidere med kunnskap om de forskjellige jernbanetekniske anleggene. Byggeleder elkraft rapporter til prosjektleder Jernbaneteknikk.

Stasjoneringssted er Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for oppfølging av elkraftarbeider i jernbanetekniske entrepriser.
 • Sørge for tilrettelegging før byggestart, og at det er kartlagt hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre.
 • Ansvar for å vurdere og kvalifisere prosjektmateriale. Herunder blant annet å koordinere entreprenører og leveranser på Jernbaneverkets rammeavtaler.
 • Overvåke utførelse av entrepriser / rammeavtaler med hensyn på tidsplaner, kostnader og spesifikasjoner.
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsrapportering og fakturering.
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknende.
 • Delta i planlegging/oppfølging av totalbrudd, samt mulig rolle som LAT-Leder av totalbrudd (opplæring gis).
 • Bidra til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som ingeniør eller tilsvarende innenfor fagområde elkraft. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra ingeniørvirksomhet/offentlig forvaltning med relevans for stillingen.
 • Ledererfaring.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Kjennskap til Jernbaneverkets styringssystem, enhetene i JBV og samspillet mellom disse.
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen
 • Fordel med fagbrev gruppe L.

Personlige egenskaper

 • God leveringsevne, strukturert og fokusert.
 • Du har gode samarbeidsegenskaper.
 • Du trives med lederrollen i et prosjekt og har evne til å engasjere og motivere dine medarbeidere.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For ytterligere informasjon om denne muligheten ser vi frem til å høre fra deg

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 41417017 / berg@linkinternational.no

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 90659283 / bragstad@linkinternational.no