Stillingsannonser

Byggeleder kontaktledning – Bergen

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Vi søker nå en byggeleder kontaktledning som vil ha ansvar for kontraktsoppfølging for kontaktledningsanlegg, herunder avviksbehandling og overlevering av sluttdokumentasjon med FDV. Under ansvaret som byggeleder faller også ledelse, oppfølging og veiledning av underlagte kontrollingeniører inn.

Stasjoneringssted er Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av planer for kontaktledningsarbeider og koordinering av aktivitetene.
 • Koordinering mot øvrige kontrakter og fagmiljøer.
 • Oppfølging og rapportering av fremdrift, kvalitet og økonomi.
 • Delta i planlegging av totalbrudd.
 • Oppsyn med arbeider tilknyttet RAMS, SHA og HMS- arbeid.
 • Andre arbeidsoppgaver under fagområdet kan tillegges stillingen.
 • Delta i planlegging/oppfølging av totalbrudd, samt mulig rolle som LAT-Leder av totalbrudd (opplæring gis).
 • Bidra til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra byggeledelse og administrasjon av større prosjekter og kontraktshåndtering.
 • God kunnskap og erfaring innen kontaktledningsfaget.
 • Det er en fordel med fagbrev som energimontør/kontaktledningsmontør.
 • Det er ønskelig med erfaring innen elektronisk tegning (eks. AutoCad), samt jernbanefaglig elkraft generelt, som lavspenning og banestrømsforsyning.
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder, og gjerne kjennskap til teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur.
 • Høyere utdanning og/eller relevant yrkespraksis.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, og engelskkunnskaper vil være en fordel
 • Løsningsorientert, involverende og strukturerende arbeidsform.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner tillegges stor vekt.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For ytterligere informasjon om denne muligheten ser vi frem til å høre fra deg

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 41417017 / berg@linkinternational.no

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 90659283 / bragstad@linkinternational.no