Stillingsannonser

Byggeleder overbygning / spor Arna – Bergen

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Vi søker nå en dyktig byggeleder spor som vil ha ansvaret for oppfølging av sporarbeider i prosjektet. Byggeleder spor rapporterer til Prosjektleder jernbaneteknikk.

Stasjoneringssted er Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av spor- og overbygningsarbeider i jernbanetekniske entrepriser
 • Ansvar for å vurdere og kvalifisere prosjektmateriale
 • Ansvar for å overvåke utførelse av entrepriser mht sikkerhet, kvalitet og spesifikasjoner innenfor det respektive fagområde
 • Sørge for tilrettelegging før byggestart, og at det er kartlagt hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre
 • Koordinere entreprenører, leveranser på Jernbaneverkets rammeavtaler, eksterne teleoperatører o.a.
 • Overvåke utførelse av entrepriser / rammeavtaler mht. tidsplaner, kostnader og spesifikasjoner
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsrapportering, fakturering, mv.
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknende
 • Kontrollere og kvalitetssikre FDV og sluttdokumentasjon med innmelding til banedatabanken.
 • Delta i planlegging/oppfølging av totalbrudd, samt mulig rolle som LAT-Leder av totalbrudd (opplæring gis).
 • Bidra til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole som ingeniør/sivilingeniør med kjennskap til gjeldende fagområde. Lang relevant erfaring og fagbrev innen banemontør/banereparatør kan kompensere for manglede utdanning.
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen.
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver.
 • Kjenne til lover, forskrifter, og regelverk for utførelse av jernbanetekniske anlegg.
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen.
 • Relevant ledererfaring.

Personlige egenskaper

 • Du er praktisk orientert og har interesse for tekniske løsninger. Du er selvstendig og kan ta faglig ansvar. Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper tillegges stor vekt.
 • Løsningsorientert, involverende og strukturerende arbeidsform.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For ytterligere informasjon om denne muligheten ser vi frem til å høre fra deg

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 41417017 / berg@linkinternational.no

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 90659283 / bragstad@linkinternational.no