Stillingsannonser

Byggeleder underbygning – Bergen

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Vi søker nå etter en byggeleder underbygning. Byggeleder vil rapporte til prosjektleder Jernbaneteknikk.

Arbeidssted vil være Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av masseflytting, drenering og betongkonstruksjoner.
 • Overvåke utførelse av entrepriser/rammeavtaler med hensyn til tidsplaner, kostnader og spesifikasjoner.
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder.
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon.
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder for aktiviteter i byggefase etterfølges, herunder RAMS, SHA og HMS.
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede.
 • Delta i planlegging/oppfølging av totalbrudd, samt mulig rolle som LAT-Leder av totalbrudd (opplæring gis).
 • Bidra til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med kjennskap til gjeldende fagområde.
 • Erfaring fra byggeledelse, gjerne fra jernbaneanlegg og /eller tilsvarende anlegg.
 • Kunnskap og erfaring innen grunnarbeider.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder og gjerne kjennskap til tekniske regelverk for jernbanestruktur.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Du er positiv, fleksibel og serviceinnstilt, nøyaktig og strukturert.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du evner å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt å være proaktiv.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For ytterligere informasjon om denne muligheten ser vi frem til å høre fra deg

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 41417017 / berg@linkinternational.no

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 90659283 / bragstad@linkinternational.no