Stillingsannonser

Kontraktsrådgiver til Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR – Bergen

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.
Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.Vi søker nå en kontraktsrådgiver til Utbygging Arna- Bergen.Stasjoneringssted er Bergen. Stillingen rapporterer til Leder strategi og kontrakt.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og følge opp anskaffelser i prosjektet, herunder delta i tilbudsprosess og forhandlinger
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Ansvarlig for administrativ styring av saksgang i ulike prosesser knyttet til kontrakter
 • Bistå og veilede prosjektet i kontraktsoppfølging, herunder endringshåndtering.
 • Bistå prosjektleder med eventuelle forhandlinger og evt. tvister med leverandør
 • Delta i prosesser og avtaleinngåelser
 • I tillegg kan annet relevant arbeid tilkomme

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som jurist, sivilingeniør/ingeniør, økonom e.l.
 • Kandidater som ikke har slik bakgrunn, men lang praksis, vil bli vurdert
 • Erfaring med offentlige anskaffelser og kontraktshåndtering
 • Kjennskap til og erfaring med bruk av standardkontrakter for entrepriseforhold
 • Kompetanse i relevante IKT- verktøy
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Må kunne beherske engelsk som arbeidsspråk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Effektiv og selvstendig.
 • Resultatorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

For ytterligere informasjon om denne muligheten ser vi frem til å høre fra deg

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 41417017 / berg@linkinternational.no

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 90659283 / bragstad@linkinternational.no