Stillingsannonser

Prosjektingeniør konstruksjoner – Bane NOR Bergen

 

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Vi søker nå en prosjektingeniør konstruksjoner til vårt prosjekt.

Stasjoneringssted er Bergen. Stillingen rapporterer til prosjektleder Arna stasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging på byggeplass
 • Kontroll av betongkonstruksjoner
 • Utrede og anbefale tekniske løsninger
 • Endringshåndtering
 • Koordinering mot andre fagområder/parseller
 • Oppfølging av fremdrift og økonomi
 • Medvirkning til at krav i lover, forskrifter og standarder, herunder RAMS, SHA og HMS blir ivaretatt
 • Koordinere involvering av ulike interessenter
 • Andre oppgaver som er relevante for fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse innen betong- og anleggsteknikk
 • Erfaring fra prosjektering/bygging av betongkonstruksjoner/bruer og/eller større fundamenteringsarbeider
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra jernbaneprosjekter er en fordel
 • God generell IKT kompetanse, kunnskap om 3D er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og selvstendig
 • Strukturert, med analytiske evner
 • Resultatorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

For ytterligere informasjon om denne muligheten ser vi frem til å høre fra deg

Yvonne Berg
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 41417017 / berg@linkinternational.no

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
(+47) 90659283 / bragstad@linkinternational.no