Stillingsannonser

Databaseutvikler for Bisnode

Bisnode er Europas ledende leverandør av løsninger innen kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200 000 virksomheter med å minimere risiko, maksimere salg og ta bedre forretningsbeslutninger. Bisnode ble startet i 1989 og er etablert i 17 europeiske land, med totalt 2.500 ansatte. I Norge er vi 210 ansatte og omsetter for ca 430 millioner. Vi holder til sentralt i flotte lokaler på Havnelageret i Oslo.

Hvorfor velge Bisnode:
Bisnode fokuserer på kompetanse og trivsel, samt tilbyr mulighet for å jobbe med og bli god på datakvalitet. Bisnode kan tilby blant annet en fulltids Coach, fleksitid og muligheten for å jobbe opp mot et internasjonalt miljø. 

Arbeidsoppgaver 
(Oppgavene vil være noe tilpasset kompetanse og erfaring til kandidaten)

–       Bygge domene-kompetanse på konsument, analyse eller adresse
–       Ta ansvar for kildeimport
–       Ta ansvar for eksport til kunde
–       Ta eierskap til DBA relaterte oppgaver

Vi jobber hovedsakelig med Microsoft teknologi i teamet.

Databasene kjører på SQL Server 2014 (oppgraderer til 2016 i løpet av sommeren), import og eksport håndteres i SSIS, komplisert databehandling gjøres i C# biblioteker som brukes fra SSIS pakker og fra CLR funksjoner/prosedyrer.

I stillingen så er det viktig at man er motivert til å jobbe med T-SQL, SSIS og sette seg inn i domenet vi jobber med.

Bisnode Norge kan grovt sette deles inn i tre:

  • Risk, som jobber med kredittevaluering av foretak og personer og sitter med omfattende kompetanse på hvordan norsk næringsliv er skrudd sammen.
  • Marked, som samler inn kontaktinformasjon på personer og foretak for å hjelpe til med å få nye kunder og oppdatere kontaktinformasjon/adresse.
  • Analyse, som ut fra datagrunnlaget til Risk, Marked og våre kunder utarbeider modeller som hjelper kunder med å velge riktig kundegruppe for produkter og med risikovurdering. Leveransene gjøres hovedsakelig via integrasjonene kundene våre har via Risk og Marked.

Marked kan igjen deles opp i tre:

  • Produksjonsavdelingen, som jobber med ad-hoc bestillinger
  • Kundeintegrasjonsavdelingen, som jobber med automatiserte leveranser
  • Systemavdelingen, som jobber med kildeimport, vedlikehold og utvikling av applikasjonene våre og som har et utvidet ansvar for domenet vi jobber med.

 

Jobben som utlyses er i Systemavdelingen til markedsdelen av Bisnode Norge.

Sentralt i alle tjenestene til Marked er en database der vi vedlikeholder kontaktinformasjon (telefon, adresse, epost, status) på foretak og personer i Norge. For å oppdatere databasen henter vi informasjon fra flere kilder BRREG, Matrikkelen, Teleoperatører, Private aktører, Folkeregisteret, Posten, mm.

Knyttet opp mot denne databasen har vi flere tjenester. Web tjenester (Portal, SOAP, Rest), ajourhold (vedlikeholder kontaktdata for våre kunders kunder), uttrekk, påføring av analyse data, Vask (kopler like data med hjelp av fonetikk),  mm.

Avdelingen sitter også med domeneansvaret for dataene vi vedlikeholder (næring, adresse, konsument)

 

Ved spørsmål eller interesse, ta kontakt med Espen Lande Walbeck (97 77 30 14/ walbeck@linkinternational.no) eller Yvonne Berg (414 17 017 /berg@linkint.no)

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver ved ønske.