Stillingsannonser

Bane NOR søker etter en BIM-medarbeider til Ringeriksbanen

Av 14. september 2017 Ingen kommentarer

VIL DU VÆRE MED Å SKAPE FREMTIDENS JERNBANE? VI KAN TILBY EN MENINGSFULL OG FAGLIG UTFORDRENDE ARBEIDSHVERDAG I ET PROSJEKT MED HØYE AMBISJONER. VI SØKER NÅ ETTER EN BIM-MEDARBEIDER TIL RINGERIKSBANEN

ARBEIDSSTED I MODERNE LOKALER SENTRALT I SANDVIKA.

Vi skaper fremtidens jernbane – vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.
Stillingen skal bistå BIM-leder med å sikre at modellbasert prosjektering og planlegging gjennomføres i prosjektet med rett innhold og kvalitet i henhold til Bane NORs strategier, håndbøker og prosjektbestillingen. BIM-medarbeider skal ha et særskilt ansvar for å sikre at hver medarbeider i prosjektet har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere nødvendig dataverktøy og sikre aktiv bruk av modellene i prosjektet.

Arbeidssted er i moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå BIM-leder med å etablere en BIM-strategi for Ringeriksbanen og sikre at denne ivaretas
 • Sentral rolle i oppdateringen av prosjektets rutiner for modellbasert planlegging og prosjektering (Avtaledokument)
 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp at leverandører jobber med BIM/3D ihht prosjektets retningslinjer
 • Lære opp og følge opp prosjektets aktive bruk av 3D-modeller internt og eksternt
 • Følge opp at modellbaserte metoder og verktøy er en integrert del av prosjektledelsen i prosjektet
 • Sammen med BIM-leder være prosjektets representant inn i faggrupper for 3D/BIM i BaneNOR og koordinering med andre offentlige byggherrer
 • Bistå prosjektsjef og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningene.
  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • 0-5 års relevant erfaring fra rådgiver/entreprenør/byggherre.
 • God erfaring med bruk av 3D/BIM i store og komplekse prosjekter.
 • Kjennskap til kjent programvare og prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen
 • Ønskelig med 3-5 års erfaring fra sentrale roller innen BIM/3D i samferdselsanlegg, samt praktisk erfaring fra større/mindre samferdselsanlegg
 • God kunnskap om kjent programvare og prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen
 • Kjennskap til Bane NORs styringssystem, enhetene i Bane NOR og samspillet mellom disse.
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen.
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Omgjengelig, fleksibel, positiv
 • Gode samarbeidsevner.
 • Selvstendig og være proaktiv
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne..
  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Link International bistår Bane NOR i denne rekrutteringsprosessen. For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017 eller mail berg@linkinternational.no.

For å søke stillingen går du inn nettsiden til Bane NOR / ledige stillinger eller på denne linken: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104144155&fks=104144155