Stillingsannonser

BIM-leder til Bane NOR søkes

Av 14. september 2017 Ingen kommentarer

VIL DU VÆRE MED Å SKAPE FREMTIDENS JERNBANE? VI KAN TILBY EN MENINGSFULL OG FAGLIG UTFORDRENDE ARBEIDSHVERDAG I ET PROSJEKT MED HØYE AMBISJONER. VI SØKER NÅ ETTER en BIM-leder til bane nor ringeriksbanen.

   

FELLESPROSJEKTET RINGERIKSBANEN ER EN DEL AV INTERCITY-SATSINGEN OG SAMMEN MED E16 HØGKASTET-HØNEFOSS DET STØRSTE FELLESPROSJEKTET FOR VEG OG JERNBANE I NORGE. VI SKAL BIDRA STERKT TIL AT RINGERIKE BLIR EN VEKST-REGION MED RASK, TRAFIKKSIKKER OG MILJØVENNLIG TRANSPORT TIL OG FRA OSLO PÅ JERNBANE OG VEG. VED FERDIGSTILLELSE VIL SANDVIKA VÆRE KUN 20 KORTE MINUTTER UNNA HØNEFOSS MED JERNBANE. I TILLEGG SKAL DETTE PROSJEKTET KNYTTE ØST OG VEST I NORGE TETTERE SAMMEN. NÅR PROSJEKTET ER FERDIG VIL VI HA FORKORTET REISETIDEN MED TOG MELLOM BERGEN OG OSLO MED UNDERKANT AV EN TIME.

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen skal lede prosjektets arbeid med BIM/3D, sikre at modellbasert prosjektering og planlegging gjennomføres i prosjektet med rett innhold og kvalitet i henhold til Bane NORs strategier, håndbøker og prosjektbestillingen.

Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta at strategien for modellbasert prosjektering og planlegging i Bane NOR følges
 • Etablere en BIM-strategi for Ringeriksbanen og E16 og sikre at denne ivaretas
 • Fagansvar for prosjektets rutiner for modellbasert planlegging og prosjektering (Avtaledokument)
 • Ansvar for BIM/3D i utarbeidelsen av store og kompliserte underbygningskontrakter, samt koordinere grensesnitt, løsninger og bekrivelse mot øvrige kontrakter i prosjektet.
 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp at leverandører jobber med BIM/3D ihht prosjektets retningslinjer
 • Følge opp rådgivere i prosjekteringsfasen med tanke på BIM/3D og prosjekteringsmetodikk, samt koordinere og kontrollere prosjekteringsarbeidet i utførelsesfasen.
 • Ansvar for at modellbaserte metoder og verktøy er en integrert del av prosjektledelsen i prosjektet
 • Ansvar for å følge opp prosjektets aktive bruk av 3D-modeller internt og eksternt
 • Være prosjektets representant inn i faggrupper for 3D/BIM i Bane NOR og koordinering med andre offentlige byggherrer
 • Bistå prosjektsjefer og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningene.
  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • 5-10 år relevant erfaring fra rådgiver/entreprenør/byggherre.
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen.
 • Meget god erfaring med bruk av 3D/BIM i store og komplekse prosjekter.
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen.
 • Ønskelig med 5-10 års erfaring fra sentrale roller innen BIM/3D i samferdselsanlegg eller større konstruksjoner, samt praktisk erfaring fra større/mindre samferdselsanlegg.
 • Kunnskap om kjent programvare og prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen
 • Kjennskap til Bane NORs styringssystem, enhetene i Bane NOR og samspillet mellom disse.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Omgjengelig, fleksibel, positiv
 • Gode samarbeidsevner.
 • Erkjenner og tar konsekvensen av at egen lederatferd gir viktige signal.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

 

Link International bistår Bane NOR i denne rekrutteringsprosessen. For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017 eller mail berg@linkinternational.no.

For å søke stillingen går du inn nettsiden til Bane NOR / ledige stillinger eller på denne linken: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104144096&fks=104144096