Stillingsannonser

Byggeleder tidlig entrepriser Ringeriksbanen

Av 14. september 2017 Ingen kommentarer

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt? Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, treffsikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.Vi søker byggeleder tidlig entrepriser på strekningen Sandvika – Sundvollen. Her vil du blant annet bidra til planlegging og bygging av Norges lengste jernbanetunnel. Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Slik vil du være med å ha overblikk over hele strekningen, og bidra til helhet og godt samarbeid mellom prosjektets ulike delstrekninger. Du kan også i perioder bistå med konkrete utfordringer på en enkelt delstrekning.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeleder for innledende entrepriser på strekning 1. Dette omfatter i første omgang ulike grunnundersøkelser samt mulige forberedende arbeider
 • Bistå prosjektsjef strekningen Sandvika – Sundvollen og prosjektledere i utarbeidelse av kontrakter for grunnundersøkelser og andre nødvendige forberedende arbeider
 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp entreprisearbeidene
 • SHA – KU?
 • Ansvarlig for budsjett og framdrift iht. overordnet plan
 • Kontrollere og følge opp at avvik, endringer behandles iht. gjeldende prosedyrer for Bane NOR/FRE16
 • Bistå med oppfølging av strekningens usikkerhetsbilde iht. gjeldende prosedyre Bane NOR/FRE16
 • Bistå prosjektsjef og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningen
 • Koordinering inn mot øvrige grunnundersøkelser på de andre strekningene

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • 5-10 års relevant erfaring fra rådgiver/entreprenør/byggherre
 • 2-5 års erfaring med praktisk oppfølging av grunnarbeider og anleggsvirksomhet innenfor tunneldrift/masseflytting
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Erfaring med bruk av 3D/BIM i store og komplekse prosjekter
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen
 • Ønskelig med kunnskap innen ingeniørgeologi, hydrogeologi og anleggsteknikk
 • Ønskelig med kunnskap innen prosjektteori minimum tilsvarende nivå 2 i Bane NORs prosjektskole
 • Praktisk erfaring fra større/mindre samferdselsanlegg er en fordel
 • Kunnskap om NTK/NS og relevant IT-verktøy er en fordel
 • Kjennskap til Bane NORs styringssystem, enhetene i Bane NOR og samspillet mellom disse er en fordel

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Omgjengelig, fleksibel og positiv
 • Erkjenner og tar konsekvensen av at egen atferd gir viktige signal
  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Link International bistår Bane NOR i rekrutteringsprosessen til disse stillingene. Du er velkommen til å kontakte senior rekrutteringsrådgiver Terje Strøm på telefon 911 44 511 dersom du har spørsmål vedrørende stillingen.

For å søke stillingen kan du gå inn på ledige stillinger på Bane NOR sin hjemmeside eller følge denne adressen: https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3540992347&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO