Stillingsannonser

Senior System Consultant Cisco CCNP – søkes

Av 3. oktober 2017 Ingen kommentarer

TeleComputing har i dag Europas største og mest moderne felles driftsplattform tilpasset SMB-markedet. Vi leverer alt fra komplette IT-driftsystemer til enkelt-tjenester knyttet til spesifikke behov som vi integrerer i kundens driftssystemer. 

Med våre tjenester får små og mellomstore bedrifter tilgang til IT med en kvalitet og sikkerhet som normalt er forbeholdt store internasjonale selskaper. TeleComputing har hovedkontor i Asker, samt kontorer i Bergen, Stavanger, Arendal, Stockholm og Göteborg.

Om stillingen:

TeleComputings serverpark baserer seg i stor grad på komplekse applikasjonsløsninger i On-Premise og Cloud servermiljø.

Som konsulent i Implementasjonsavdelingen, team Network Project, vil arbeidet i hovedsak bestå av spesifisering/design, implementering og test av kunders kommunikasjonsløsninger i tillegg til at du må innta en rådgivende og arkitektonisk rolle overfor kundene våre. I dette legges også ansvar for kvalitetssikring av løsninger og oppfølging av leverandører i.f.m testing, dokumentasjon og samarbeid på tvers av avdelinger. Det forventes at konsulenten er trofast mot våre kvalitetsrutiner, ser hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og er driver for å gjennomføre disse. Konsulenten har ansvar for å gjøre en kvalitetsmessig overlevering av oppdrag til support og driftsorganisasjonen.

I tillegg skal konsulenten bidra til vår strategiske utvikling innen kommunikasjon. Det er viktig at man holder seg oppdatert så vel på teknisk som metodemessige forhold, og at man er i stand til å påpeke og beskrive mulige forbedringsområder for sine oppdragsgivere.

Arbeidet omfatter:

 • Rådgivning av våre kunder ift kommunikasjonsløsninger.
 • Implementering av nye kunders kommunikasjonsløsninger, og endringer på eksisterende kunders kommunikasjonsløsninger.
 • Test/QA av både enkeltkomponenter og kompliserte løsninger. Gjennomføre enkeltstående oppdrag – basert på saker i Remedy eller andre systemer som TC benytter.
 • Ha dialog med kunder, prosjektledere, merkantilt ansvarlige og leverandører.
 • Feilsøke på saker og veilede kunder og oppdragsgivere i forhold til spørsmål eller problemer.
 • Følge rutiner og prosedyrer som er satt av TeleComputing og leder.
 • Konstruktivt bidrag til faglig og metodisk utvikling av avdelingen. Herunder nevnes ITIL.
 • Overlevering av prosjekter til operations (drift)
 • Dokumentasjon i henhold til kvalitetskrav for avdelingen.

Kompetanse:

 • Generell nettverkskompetanse minimum tilsvarende Cisco CCNP sertifisering
 • Erfaring med Cisco ISR/ASR routere og switcher.
 • Kjennskap til Palo Alto brannmur og administrasjonsverktøy (Panorama).
 • Erfaring med Cisco WiFi Wlan Controllere og Lightweight Aps.
 • Kunnskap og erfaring med vpn teknologier, herunder etablering av Ipsec basert site-to-site nettverk på Cisco eller andre plattformer.

Kvalifikasjoner:

 • 5 års relevant utdanning etter videregående skole
 • 3 års relevant erfaring fra kunderettet virksomhet.
 • God kjennskap til og interesse for arbeid med kunders kommunikasjons løsninger.
 • God Cisco kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Kundefokus
 • Evne til å jobbe strukturert og disiplinert, også under sterkt tidspress
 • Team player – samarbeidende og godt humør, positivt innstilt
 • Generelt” framoverlent” og evne til å bruke organisasjonen rundt seg.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Vilje til å lære og ta utfordringer, innse dine styrker og svakheter og dele din kunnskap
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Initiativrik
 • Analytisk
 • Kommunisere godt skriftlig/muntlig på norsk og engelsk.

Ta kontakt:
Rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International, tlf 91144511
Send kortfattet søknad på norsk med vedlagt CV til: strom@linkinternational.no
Søknadsfrist: Snarest