Stillingsannonser

Har du erfaring fra prosjektering innen jernbane og ønsker en lederrolle?

Av 10. november 2017 Ingen kommentarer

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

I gjeldende Nasjonal transportplan er det lagt opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar,

Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdigstilt til 2024, og hele IC-nettet skal planlegges med sikte på sluttføring innen 2030. Gjennom IC-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Bane NOR står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. InterCity-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 230 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.

Vi søker prosjekteringsledere underbygning/jernbaneteknikk til hovedplan for Tønsberg-Larvik på Vestfoldbanen og til hovedplan for hensettingsanlegg for Østfoldbanen og for hensettingsanlegg Drammen. Prosjekteringsledere vil inngå i et team med flere prosjekteringsledere på strekningene. Stillingen rapporterer til planleggingsjef for aktuell strekning. Dersom du kun ønsker å søke en av strekningene, ber vi om at du presiserer dette i din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til gode tekniske løsninger for nytt dobbeltspor / hensettingsanlegg
 • Lede og styre prosjektering innenfor definert ansvarsområde
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen
 • Bistå i planprosess mot offentlige myndigheter
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder
 • Minimum 5 års erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter
 • Erfaring fra teknisk hovedplan, teknisk detaljplan, byggeplan eller byggefase i samferdselsanlegg

Utdanningsretning

 • Ingeniørfag
 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Personlige egenskaper

 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Kunne samarbeide og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Strukturert person med evne til å gjennomføre
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Språk

Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksible arbeidsordninger
 • P.t personal billett med NSBs tog
 • Muligheter for prosjektkontor innenfor planstrekningen

Noe reisevirksomhet må påregnes

Link International bistår Bane NOR i denne rekrutteringsprosessen. For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte:

Rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017 eller på e-post berg@linkinternational.no

Rekrutteringsrådgiver Terje Strøm på telefon 911 44 511 eller på e-post strom@linkinternational.no

For å søke stillingen går du inn nettsiden til Bane NOR / ledige stillinger eller på denne linken: Her

 

<Link publiseres her mandag 13/11-17>