Stillingsannonser

Har du erfaring fra samferdsel og ønsker å være med og planlegge InterCity-satsningen? – Bane NOR SF

Av 1. desember 2017 Ingen kommentarer

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Gjennom InterCity-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Prosjektet vil legge til rette for en viktig utvikling i de byer og tettsteder som får nytte av et forbedret togtilbud og nye muligheter for by- og tettstedsutvikling. Planleggingsleder vil inngå i et team av planleggere som vil ha ansvar for oppstart og gjennomføring av planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven, herunder arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning. Planutfordringene er knyttet til å skape gode tekniske løsninger samtidig som viktige samfunnshensyn som blant annet byutvikling, kulturminner, naturmiljø og naturressurser skal ivaretas.

Vi søker planleggingsleder hensetting Drammen. Som planleggingsleder har du mulighet til å være med og planlegge et stort samferdselsprosjekt helt fra starten av. Du vil også kunne få muligheten til å følge opp prosjektet hele veien frem til bygging. Stillingene rapporterer til Planleggingssjef for respektive strekning.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og kommentere eksterne planer, f.eks utbyggingsplaner, reguleringsplaner, kommunale og regionale planer, opp mot planlegging av Intercity Fredrikstad – Sarpsborg og hensetting Drammen.
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver.
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt.
 • Inngå i planleggingsjefens team sammen med øvrige prosjektmedarbeidere
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden.

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak.
 • Kunnskap og interesse for samspillet mellom jernbaneutbygging og byutvikling. Det er ønskelig med erfaring fra prosessledelse.
 • Høyere utdanning innen arealplanleggingsiv.ing/ingeniør,arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Minimum tre års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Utdanningsretning

 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk
 • Ingeniørfag
 • Samfunns- og arealplanlegging

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du har interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • P.t personal billett med NSBs tog

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted Oslo.

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Link International bistår Bane NOR i denne rekrutteringsprosessen. For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017 eller på e-post berg@linkinternational.no

For å søke stillingen går du inn nettsiden til Bane NOR / ledige stillinger eller på denne linken: <klikk her>